Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Inauguracja projektu “Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”.

Powiat gnieźnieński może poszczycić się nie tylko bogatą historią najstarszych polskich ziem, mnogością zabytków będących spuścizną początków naszej państwowości, ale i bogactwem naturalnych walorów krajoznawczych- jezior, lasów, terenów atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie.


Bogactwo turystyczne nie jest jednak całkowicie wykorzystane ze względu na niepełne oznakowanie szlaków turystycznych, a tym samym mniejszą dostępność dla turystów. Projekt pt. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”, na który Powiat Gnieźnieński otrzyma dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ma przyczynić się do zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych na terenie powiatu.

W lipcu 2009r., decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Powiat Gnieźnieński znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu na Działanie 6.1 „Turystyka” Schemat I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania wynosi 614 971,50 zł. Całkowity koszt projektu to niespełna milion złotych.

Realizacja projektu obejmie m.in.: ustawienie tablic informacyjnych na wjazdach do Powiatu, informujących o jego turystycznych atrakcjach, oznakowanie funkcjonujących już szlaków m.in. Szlaku Piastowskiego oraz Szlaku Św. Jakuba, informacje o miejscach istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego np. związanych z pobytem Jana Pawła II, jak również utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych w powiecie gnieźnieńskim. Nowe szlaki będą wiązały się z mitami i legendami związanymi z miejscowościami powiatu gnieźnieńskiego (tj. Szlak Śladami mitów i legend), jak również z istniejącymi obiektami, rozproszonymi na terenie powiatu (tj. Szlak architektury drewnianej oraz Szlak pałaców i dworów).

W dniu 26 stycznia br. odbyła się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie konferencja inaugurująca realizację projektu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego- Starosta Krzysztof Ostrowski, Wicestarosta Dariusz Pilak, Członek Zarządu Wojciech Krawczyk oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Agnieszka Rzempała-Chmielewska.

Starosta Krzysztof Ostrowski wyjaśnił, iż Powiat Gnieźnieński ma na celu stworzenie systemu informacji, który funkcjonuje w wielu państwach Europy, gdzie najciekawsze miejsca są oznaczone. Przedstawione to będzie w formie wizualnej, w trzech językach. Na tablicach umieszczona będzie również mapa powiatu z zaznaczeniem, gdzie obecnie turysta się znajduje, krótki opis danego obiektu oraz najważniejsze dla turysty dane teleadresowe.

Idea tego projektu i pomysłu na oznakowanie tych miejsc zrodziła się już bardzo dawno– poinformowała Dyrektor Agnieszka Rzempała-Chmielewska. Zdaniem Pani Dyrektor propozycja oznakowania kierowana jest głównie do turysty indywidualnego, który potrzebuje informacji bezpośrednio przy danym obiekcie turystycznym.

Starosta Krzysztof Ostrowski podkreślił, że realizacja projektu przyczyni się do większego zadowolenia każdego turysty odwiedzającego powiat, jak również będzie to dla niego niewątpliwie dużym ułatwieniem podróży.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na wrzesień 2011r.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przez budżet Państwa.
Wiatraki w Moraczewie są jednymi z obiektów na Szlaku architektury drewnianej

Pałac w Zakrzewie będzie oznakowany w ramach projektu na Szlaku pałaców i dworów
2010-01-29
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21369820

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno