Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                  W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zakończenie realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

Realizacja rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, została rozpoczęta w 2007 roku i trwała do końca roku 2009.

Podstawą prawną przedsięwzięcia był art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.1), natomiast zasady udziału w nim były określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 roku oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 roku (Dz.U.07.163.1155) zmienionym rozporządzeniem z dnia 12 maja 2008 roku (Dz.U.08.94.598). Zakładał on poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówek oświatowych wraz z ograniczeniem dostępu osób z zewnątrz i działaniami mającymi na celu zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.


Z pomocy finansowej w ramach programu skorzystać mogły szkoły, mające więcej niż 200 uczniów oraz bez względu na ilość wychowanków młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, bursy i szkoły przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Maksymalna kwota jaką mogły uzyskać szkoły ze środków budżetu państwa, nie mogła przekroczyć 80% ogółu kosztów zakupu i instalacji urządzeń do monitoringu. Pieniądze przyznawane były wojewodom, którzy następnie w formie dotacji przekazywali je organom prowadzącym szkoły na podstawie wcześniej ocenionych i przyjętych do realizacji wniosków udziału w tym programie.


W Powiecie Gnieźnieńskim w okresie realizacji programu w latach 2007-2009 wsparciem objętych zostało 14 placówek oświatowych, w których zrealizowano 21 projektów z zakresu programu, na łączną kwotę 251 125,55 zł.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono kamery, monitory urządzenia rejestrujące oraz urządzenia dodatkowe niezbędne do zainstalowania zestawu. Zabezpieczono wejścia do szkół i placówek, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków oraz ogrodzenia zewnętrzne, boiska i miejsca przeznaczone do gier i zabaw zespołowych.

Instalacja urządzeń monitorujących znacznie poprawiła bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkół i placówek, poprzez zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym. Urządzenia te pozwalają między innymi na wzrost wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu uczniów w szkołach i placówkach. Poprzez korzystanie z programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wypełnia zadanie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach w związku z ogólną odpowiedzialnością za działalność szkół i placówek oświatowych.

2010-01-26
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 20-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20703082

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno