Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Gnieźnieński Program Wspierania Uzdolnień nominowany do tytułu HIT Wielkopolski 2009

„Hit Wielkopolski” jest to przedsięwzięcie organizowane od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce oraz w regionie kujawsko - pomorskim, lubuskim i  pomorskim. Organizatorem dotychczasowych edycji konkursu jest Agencja Promocyjna „Punkt S”.

W pracach nad oceną dokonań uczestniczą samorządy terytorialne, zwłaszcza zaś starostwa powiatowe. To wielki atut konkursu, bo rekomendowane przez starostów wartościowe dokonania rynkowe, ekologiczne, samorządowe i organizacyjne stanowią rzeczywistą wizytówkę potencjału gospodarczego, samorządowego, ale też intelektualnego poszczególnych powiatów. Najważniejsza zmiana obecnej edycji konkursu dotyczy nowej kategorii konkursowych zgłoszeń - jest to „Oświata, kultura i sport".

W piątek, 22 stycznia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się spotkanie, podczas którego dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandra Kuźniak, promowała Gnieźnieński Program Wspierania Uzdolnień realizowany w powiecie gnieźnieńskim, a nominowany do tytułu „Hit 2009 Wielkopolski”.

Pełniący honory gospodarza spotkania, starosta Krzysztof Ostrowski witając członków kapituły: Magdalenę Robaszkiewicz z Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Katarzynę Życką, kierownika Biura Konkursowego „Hit Regionów”, powiedział:

Edukacja to jeden z priorytetów działalności obecnego Zarządu. Jesteśmy bowiem świadomi, że tylko dobrze wykształcone społeczeństwo, światłe i otwarte, może konkurować na światowym rynku, walcząc o lepszą przyszłość nas wszystkich. To dlatego tak energicznie zabiegaliśmy o dotacje unijne na cele oświatowe i zarezerwowaliśmy w budżecie pieniądze na ten cel. Mamy szeroką ofertę zarówno stypendiów, jak i projektów dydaktyczno – wychowawczych, z realizacji których jesteśmy szczególnie dumni.

Przedstawiając Gnieźnieński Program Wspierania Uzdolnień w oparciu o prezentację multimedialną, na którą składały się również wytwory prac uczniów, dyrektor Kuźniak podkreśliła, że jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska społecznego i oświatowego powiatu. Zwróciła uwagę, że pojęcie uczeń zdolny traktuje się w programie bardzo szeroko. Zauważyła, że celem programu jest nie tylko kształcenie elit intelektualnych, ale również rozwijanie mocnych i słabych stron uczniów oraz motywowanie ich do pracy, zgodnie z maksymą, którą głosił Picasso, że każde dziecko jest zdolne.

Władze powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych a także nauczyciele są przekonani, że kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów i przedsiębiorczość to cechy, które można posiadać z natury, ale są to także umiejętności, które można nabyć, rozwijać i modelować – mówiła podczas prezentacji dyrektor Kuźniak. Gnieźnieński program w znacznym stopniu te zadania realizuje.
Podstawową metodą pracy w gnieźnieńskim programie jest projekt, ponieważ w naturalny sposób stwarza możliwość wyjścia poza rzeczywistość szkolną.

Twórcy i realizatorzy programu, na który składa się dwanaście projektów, zadbali o to, aby uwzględniał on grupy odbiorców o różnych możliwościach i potrzebach edukacyjnych. Wszystkie projekty są w toku realizacji, choć zaplanowana ewaluacja stwarza możliwość wprowadzania zmian na poszczególnych etapach, aby doskonalić projekty i dostosowywać zadania do określonych grup odbiorców (często zmieniających się w czasie trwania projektu). Na program składają się następujące projekty:

 1. PRACA Z UCZNIEM TWÓRCZYM I AKTYWNYM
 2. Z MATEMATYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ
 3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ; UCZNIOWIE DLA ŚRODOWISKA
 4. E-SZKOŁA WIELKOPOLSKA
 5. ŚLADAMI KULTURY I MARTYROLOGII POLAKÓW NA WSCHODZIE
 6. GRANTY EDUKACYJNE
 7. GNIEŹNIEŃSKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY
 8. STYPENDIA
 9. KLASA AKADEMICKA
 10. WYMIANY MIEDZYNARODOWE
 11. TUTORING WYCHOWAWCZY
 12. PIWNICA ARTYSTYCZNA

Imponującą prezentację, podczas której dyrektor Kuźniak szczegółowo omówiła stopień zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, uzupełnił starosta Krzysztof Ostrowski. Nawiązując do projektu „ Śladami kultury i martyrologii Polaków na Wschodzie”, starosta doprecyzował jego cele, wskazując wieloetapowość zadań oraz międzyprzedmiotową korelację ich realizacji, uzupełnioną m.in. o emisję filmu „Sowiet story”.2010-01-26

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 24-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20755486

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno