Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Starosta wygrał proces z byłą pracownicą Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Anną T.

W czerwcu 2008 była pracownica Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Anna T. złożyła pozew do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, Sądu Pracy przeciwko Starostwu Powiatowemu , odwołując się od decyzji pracodawcy o zwolnienie jej z pracy w trybie dyscyplinarnym.

W październiku 2009 r Sąd Rejonowy oddalił powództwo. Była urzędniczka po tym wyroku złożyła apelację w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, która została jednak uznana za bezzasadną.

Zgodnie z art. 18. Ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. W razie naruszenia przez pracownika któregokolwiek z wymienionych zakazów, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z nim bez wypowiedzenia stosunek pracy w trybie art. 52§ 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje go ze stanowiska.

W lutym 2008 na sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego postawiony został zarzut, że pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wykonując prywatne zlecenia dla firm, nie traktują tych podmiotów na równi z innymi, przez co łamią przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Reakcją starosty gnieźnieńskiego było powołanie komisji pod przewodnictwem wicestarosty Dariusza Pilaka w celu rzetelnego zbadania postawionego zarzutu. Komisja ustaliła, że spośród ośmiorga pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa aż pięcioro z nich, w tym także Anna T. pracowało dla firm, naruszając zakaz, o którym mowa w art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych.

Po zapoznaniu się z wnioskami komisji, starosta zadecydował o rozwiązaniu stosunku pracy z dyrektorem wydziału ochrony środowiska i jego zastępcą, natomiast pozostałym trzem urzędniczkom, w tym Annie T. starosta zaproponował przeniesienie do innych wydziałów starostwa za porozumieniem stron. Dwie z nich skorzystały z propozycji, natomiast Anna T. zaczęła korzystać ze zwolnień lekarskich, przez co kontakt z nią okazał się istotnie utrudniony. W takiej sytuacji starosta zadecydował o rozwiązaniu z nią stosunku pracy bez wypowiedzenia z jej winy. Po przyjęciu pisma rozwiązującego umowę o pracę złożyła ona pozew do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Sąd badając sprawę wskazał, że powódka pracując w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa świadczyła równocześnie odpłatne usługi polegające na przygotowywaniu lub współprzygotowywaniu raportów oddziaływania na środowisko planowanych przez takie podmioty inwestycji lub ich rozszerzania, a jako urzędniczka starostwa oceniała ich wnioski i przygotowywała projekty decyzji. Podmioty te ubiegały się już wcześniej w Starostwie Powiatowym o akceptację dla swych inwestycji albo były w toku postępowania administracyjnego dotyczącego złożonych przez nie wniosków. Tym samym sąd uznał, że powódka naruszyła wymogi art. 18 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Nie do zaakceptowania jest bowiem fakt, że urzędniczka starostwa, które jest obligowane do bieżącej kontroli działalności firm pod kątem ich oddziaływania na środowisko lub opiniowało albo wydawało stosowne decyzje administracyjne, wykonuje równocześnie odpłatnie, na zlecenie tych samych firm raporty, dotyczące właśnie ich oddziaływania na środowisko. Dzięki pozytywnemu raportowi firma może otrzymać pozytywną decyzję starostwa. Sąd ustalił również, że w okresie ,,dorabiania’’ przez byłą urzędniczkę u podmiotów, które miała kontrolować, kontrole przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, do których Wydział Ochrony Środowiska był zobligowany, nie odbywały się.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Rejonowy w Gnieźnie przyznał rację staroście gnieźnieńskiemu i oddalił powództwo. Anna T. przegrała również w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, gdzie złożyła apelację. Apelacja ta została uznana za bezzasadną i odrzucona.

2010-01-19

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21356072

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno