Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Centrum Aktywizacji Zawodowej już działa

By usprawnić pracę urzędu, który ma stać się bardziej przyjazny dla petentów - tak bezrobotnych, jak i potencjalnych pracodawców, na parterze Powiatowego Urzędu Pracy powołano nową placówkę - Centrum Aktywizacji Zawodowej, której uroczyste otwarcie nastąpiło 29 grudnia.

Remont tej części budynku kosztował blisko 200 tysięcy złotych, z czego 80 procent udało się pozyskać z Funduszu Pracy, natomiast pozostałe 20 procent środków pochodziło z budżetu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Kierownikiem nowo powołanej jednostki została Renata Kościelniak, dotychczasowy kierownik działu pośrednictwa, poradnictwa i instrumentów rynku pracy.

Dyrektor PUP Małgorzata Matczak w swoim wystąpieniu wyjaśniła, że celem placówki jest ułatwienie potencjalnym klientom, zwłaszcza niepełnosprawnym, dopełnienia niezbędnych formalności administracyjnych. Podkreśliła, że wprowadzenie elektronicznego systemu kolejkowego pozwoli na zaoszczędzenie czasu klientów kierowanej przez nią instytucji oraz ułatwi pracę urzędnikom.

W CAZ będą także realizowane takie instrumenty rynku pracy jak:

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne lub niepełnosprawne,
  • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych,
  • staże,
  • prace społecznie użyteczne,
  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne.

Uczestniczący w ceremonii otwarcia Centrum starosta Krzysztof Ostrowski zapowiada, że kolejne zmiany czekają urząd w związku z planowaną na przyszły rok rewitalizacją kompleksu budynków przy ulicy Sobieskiego.

Myślę, że po rewitalizacji, którą zaczynamy na przełomie lutego i marca, w ciągu dwóch lat cały urząd będzie wyglądał na miarę standardów XXI wieku. Będą też windy i wejścia dla niepełnosprawnych, czyli ten problem będzie rozwiązany w sposób właściwy. O efektywności działań Powiatowego Urzędu Pracy decydują kompetencje i stosunek osób w nim zatrudnionych do osób potrzebujących. To, że mamy teraz sześciu doradców zawodowych oraz trzynastu pośredników pracy, świadczy o tym, że został rozbudowany aktywny system pomocy bezrobotnym - zakończył swoją wypowiedź włodarz powiatu.

Podpisano także umowy partnerskie z burmistrzami i wójtami gmin powiatu gnieźnieńskiego o przekazaniu na ich użytek infokiosków.

Będą to narzędzia, dzięki którym ludzie, którzy mieszkają na terenie gmin uzyskają kompleksowe informacje na temat usług rynku pracy świadczonych nie tylko przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ale również przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Będą tam też dostępne informacje Ministerstwa Pracy. Będzie również można uzyskać informacje na temat międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej - zapowiada Małgorzata Matczak.

Goście uroczystości, w tym przedsiębiorcy z Gniezna i terenu powiatu, wysłuchali również prelekcji Krzysztofa Urbańskiego, wicedyrektora WUP w Poznaniu i Justyny Jastrzębskiej z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na temat pomocy dla pracodawców, którzy popadli w przejściowe trudności finansowe oraz możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.2009-12-30

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20752580

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno