Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                  W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Wczoraj w siedzibie starostwa odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące kolejną trzyletnią kadencję Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głównym tematem posiedzenia, któremu przewodniczył starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, była analiza projektu budżetu powiatu na 2010 rok w zakresie bezpieczeństwa.Po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Aleksandrę Piątkowską-Radom, członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał zebranych z informacją dotyczącą zabezpieczenia dróg w okresie zimowym. Informację o realizacji zadań sfinansowanych ze środków budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa w roku 2009, przedstawił dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

 • Krzysztof Ostrowski - przewodniczący Komisji
 • Radosław Sobkowiak - radny powiatu gnieźnieńskiego
 • Władysław Suwalski - radny powiatu gnieźnieńskiego
 • nadkom. Mariusz Łozowiecki - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – z-ca komendanta
 • podinsp. Janusz Warda - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – Naczelnik Wydziału Prewencji
 • Waldemar Janusz - Koordynator Biura Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie
 • Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
 • Małgorzata Matczak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
W pracach komisji uczestniczy także Irena Baranowska - Prokurator Rejonowy w Gnieźnie.

Do udziału w pracach komisji zostali wyznaczeni:
 • st. kpt. Wojciech Mazur - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
 • Łucjan Kochański - Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • Magdalena Całka – Zobel - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Włodzimierz Pilarczyk - dyrektor SP ZOZ w Gnieźnie
 • Jerzy Szczepański – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg2009-12-09
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 20-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20701278

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno