Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Wczoraj w siedzibie starostwa odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące kolejną trzyletnią kadencję Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głównym tematem posiedzenia, któremu przewodniczył starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, była analiza projektu budżetu powiatu na 2010 rok w zakresie bezpieczeństwa.Po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Aleksandrę Piątkowską-Radom, członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał zebranych z informacją dotyczącą zabezpieczenia dróg w okresie zimowym. Informację o realizacji zadań sfinansowanych ze środków budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa w roku 2009, przedstawił dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

 • Krzysztof Ostrowski - przewodniczący Komisji
 • Radosław Sobkowiak - radny powiatu gnieźnieńskiego
 • Władysław Suwalski - radny powiatu gnieźnieńskiego
 • nadkom. Mariusz Łozowiecki - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – z-ca komendanta
 • podinsp. Janusz Warda - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – Naczelnik Wydziału Prewencji
 • Waldemar Janusz - Koordynator Biura Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie
 • Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
 • Małgorzata Matczak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
W pracach komisji uczestniczy także Irena Baranowska - Prokurator Rejonowy w Gnieźnie.

Do udziału w pracach komisji zostali wyznaczeni:
 • st. kpt. Wojciech Mazur - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
 • Łucjan Kochański - Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • Magdalena Całka – Zobel - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Włodzimierz Pilarczyk - dyrektor SP ZOZ w Gnieźnie
 • Jerzy Szczepański – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg2009-12-09
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21358909

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno