Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Z myślą o przyszłości naszych lasów

Ochronie lasów w Polsce i na świecie było poświęcone tegoroczne Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne, które odbyło się wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury. Podczas organizowanych od kilkunastu lat spotkań, przedstawiane są różnorodne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Forum stanowiło podsumowanie licznych imprez poświęconych w całości obszarom leśnym, które zostały zorganizowane w tym roku przez gnieźnieńskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego. Prezentacje ekologiczne odbywały się pod hasłem „Człowiek przyjacielem lasu”, a w ramach tych prezentacji zorganizowano trzy konkursy: plastyczny, fotograficzny „Leśne impresje” oraz filmowy „Las w życiu człowieka”.

Podczas Forum wykłady wygłosili specjaliści z zakresu gospodarki leśnej. Pracownik Instytutu Dendrologii PAN w Kurniku dr inż. Andrzej Jagodziński przedstawił „Czynne metody ochrony przyrody na obszarach leśnych”, natomiast dr Jacek Kamczyc z Zakładu Ochrony Lasu przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odpowiedział na pytanie „Czy potrafimy skutecznie chronić lasy?”.

Jak wskazuje prezes gnieźnieńskiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego Maria Brykczyńska wielofunkcyjna i trwale zrównoważona gospodarka leśna wpływa na zapobieganie zmianom klimatycznym. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo obszarów leśnych i dużego ośrodka miejskiego jakim jest Gniezno powoduje intensywne korzystanie lokalnej społeczności z zasobów przyrodniczych okolicznych lasów. Duże znaczenie pozagospodarczej funkcji lasów i potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie racjonalnego korzystania z tych funkcji skłoniło członków Polskiego Klubu Ekologicznego do podjęcia działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Zdaniem Wojciecha Krawczyka - członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Forum jest doskonałym sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Wszystkie konkursy ekologiczne świetnie najmłodszych edukują. Starostwo Powiatowe dofinansowuje organizacje konkursów mających na celu szerzenie wiedzy w zakresie racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego oraz jego ochrony.

Podczas Forum podsumowano również konkurs fotograficzny „Leśne impresje”, na który wpłynęło 362 zestawów fotografii. W sumie jury oceniło ponad 1100 zdjęć. Celem konkursu było szerzenie wśród najmłodszych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego treści ekologicznych, rozwijanie wrażliwości na otaczające środowisko, wyrażania własnych pasji poprzez sztukę fotografii, a przede wszystkim poznanie walorów przyrodniczych i ekologicznych krajobrazu leśnego.

Laureaci konkursu:
W kategorii szkół podstawowych

1 miejsce - Anna Jurke (Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie)
2 miejsce - Adam Ziółkowski (Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie)
3 miejsce - Milian Faber oraz Michalina Gorczyńska (Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie)


W kategorii szkół gimnazjalnych
1 miejsce - Paulina Jasińska (Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)
2 miejsce - Weronika Kopalska (Gimnazjum w Kłecku)
3 miejsce - Patrycja Szutowicz (Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie)


W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
1 miejsce - Joanna Kubiak (Zespół szkół Prywatnych Polkom)
2 miejsce - Patrycja Marcinkowska (Zespół Szkół Ekonomiczno -Odzieżowych w Gnieźnie)
3 miejsce - Anna Grzybowska (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie)


2009-11-20

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21372540

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno