Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konwent akademicki – znak nowych czasów

Jaka przyszłość czeka gnieźnieńskie wyższe uczelnie wobec zbliżającego się niżu demograficznego, czy Gniezno jako ośrodek akademicki ma szansę przetrwania – to tylko niektóre problemy, które analizowano w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych podczas piątkowego konwentu akademickiego zorganizowanego przez starostę gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelnianych, prezydent miasta, parlamentarzyści, a honorowym gościem konwentu był abp Henryk Muszyński.

Gospodarz spotkania, starosta Krzysztof Ostrowski podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność współpracy gnieźnieńskich uczelni z lokalnymi samorządami, którym podlega szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe.
Konieczna jest wymiana poglądów i doświadczeń, jak kształcić młodzież, aby to kształcenie było efektywniejsze, aby młodzi ludzie bardziej rozumieli rzeczywistość, która ją otacza, by nie byli to tylko technicy wiedzy, ale światli obywatele tego kraju. Formuła konwentu, kiedy raz na pół roku wszyscy się spotykamy, w jakiejś mierze się sprawdziła. Jest to podstawa do dyskusji i wypracowania pewnych koncepcji – mówił starosta Krzysztof Ostrowski.
Starosta scharakteryzował sytuację w gnieźnieńskim szkolnictwie ponadgimnazjalnym, podkreślił wszelkie przedsięwzięcia strategiczne mające na celu rozwijanie świadomości, kreatywności i aktywności młodzieży. Przedstawił także inicjatywy oraz projekty innowacyjne, w ramach których podlegające powiatowi jednostki współpracują z wyższymi uczelniami.

Rektor Kolegium Europejskiego, prof. Leszek Mrozewicz, omówił szczegóły oraz perspektywy nowo powstałego Instytutu Kultury Europejskiej. Podkreślił powołanie Pracowni Studiów Gnieźnieńskich, która dzięki współpracy ze starostą gnieźnieńskim wydawać będzie periodyk Studia Europea Gnesnensia.

Prof. Józef Garbarczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie w związku z jubileuszem pięciolecia istnienia uczelni na gnieźnieńskim rynku oświatowym, przypomniał krótko jej historię oraz omówił najbliższe plany inwestycyjne. Podkreślił konieczność dobrze zaplanowanej promocji szkoły jako czynnika wspierającego uczelnię w sytuacji zagrożenia niżem demograficznym. Ciekawą inicjatywą PWSZ w tym zakresie jest zaplanowane uruchomienie biura karier, instytucji, która pozwoli studentom zwiększyć potencjał i aktywność w procesie usamodzielniania się w dorosłym życiu.

Problem niżu demograficznego zdominował również wypowiedź prof. Lechosława Gawreckiego. Rektor Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” zwrócił uwagę, że nie jest to problem wyłącznie uczelni niepublicznych, jak się powszechnie uważa. Za największą trudność prof. Gawrecki uznał konieczność nieustannego udowadniania opinii publicznej, że szkoły niepubliczne nie są miejscem chałturzenia pracowników naukowych, ale uczelniami, które pod pewnymi względami mają zdrowsza strukturę organizacyjną niż uczelnie państwowe. Jako sposób obrony przed nadejściem niżu demograficznego rektor „Milenium” wskazał inwestowanie w bazę dydaktyczną i badania naukowe kadry, którą uczelnia już zdążyła sobie wykształcić, a w tym zakresie podkreślił istotne znaczenie dobrej współpracy pomiędzy wszystkim gnieźnieńskimi szkołami wyższymi oraz z samorządami lokalnymi.

Z kolei ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, scharakteryzował potencjał tej najstarszej gnieźnieńskiej uczelni, która przygotowuje do posługi nie tylko przyszłych księży, ale także współpracuje z Wydziałem Teologicznym UAM, kształcącym studentów świeckich. Podkreślił znakomite zaplecze naukowe uczelni oraz fakt, że wszyscy jej absolwenci mają zapewnioną pracę.

Podczas dyskusji zabrali głos obecni na konwencie parlamentarzyści oraz zaproszeni goście.
Prezydent Jacek Kowalski w swoim wystąpieniu zadeklarował wsparcie dla Kolegium Europejskiego w zakresie dofinansowania doktorantów nowo powstałego Instytutu Kultury Europejskiej oraz zabezpieczenia lokali mieszkaniowych dla niezbędnej dla tego wydziału kadry naukowej.
Poseł Tadeusz Tomaszewski zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia systemu współpracy gminy i powiatu w zakresie dożywiania uczniów z niezamożnych domów.
Akcja bezpłatnych posiłków dla uczniów praktycznie kończy się na poziomie gimnazjum, a przecież młody człowiek ucząc się w szkole ponadgimnazjalnej przebywa poza domem nawet 12 godzin, tym bardziej więc potrzebuje ciepłego posiłku nie na koszt rodziców – zauważył poseł Tomaszewski.
Poseł Zbigniew Dolata zwrócił się z apelem do władz samorządowych, aby przy konstruowaniu budżetu na rok przyszły poszczególne komisje uwzględniły środki nie tylko na stypendia naukowe, ale również na rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni.
Poseł Paweł Arndt jako przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych sceptycznie odniósł się do projektu posła Dolaty, postulującego starania o zwiększenie dotacji rządowych dla gnieźnieńskich uczelni. Zauważył, że przy tym deficycie państwa tego typu inicjatywy nie będą skuteczne.
Dr Klaudiusz Święcicki zaprosił do współpracy przedstawicieli wszystkich gnieźnieńskich uczelni w związku z planami GWSHM „Milenium” dotyczącymi konferencji naukowej, której celem byłoby powołanie komitetu redakcyjnego przyszłej monografii Gniezna jako ośrodka historycznego, kulturowego i gospodarczego.
Dyskusje zamknął gospodarz konwentu, starosta Krzysztof Ostrowski, który jako reprezentant Zarządu Powiatu przypomniał, że władze powiatu ufundowały dwa mieszkania dla pracowników naukowych nowo powstałego wydziału Kolegium Europejskiego. Zauważył też, że powiat włączył się również aktywnie w badania dziejów Gniezna.

Posumowania spotkania dokonał arcybiskup Henryk Muszyński. Zwrócił uwagę, że trzeci już konwent akademicki jest dowodem dobrej współpracy uczelni i władz samorządowych. Podkreślił, że zmienił się charakter tych dyskusji, które z polemicznych przekształciły się w merytoryczną rozmowę na temat poprawiania jakości i wypracowywania lepszej formuły uczelni. Podziękował lokalnym władzom i rektorom uczelni za umożliwienie Gnieznu kariery na miarę historycznego znaczenia ośrodka, który śmiało wprowadza standardy europejskie. Podziękował wszystkim za pracę i zaangażowanie w dziele wyprowadzenia naszego miasta ze zmarginalizowanej prowincji, czego dowodem są Studia Europea Gnesnensia – znak nowych czasów.2009-11-16

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21368685

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno