Otwarto szpitalny oddział ratunkowy

W Szpitalu Miejskim w Gnieźnie został otwarty oddział ratunkowy. Na uroczyste otwarcie przybył Starosta Jacek Kowalski oraz władze miasta.
Budowa nowoczesnej placówki była już we wcześniejszych planach władz samorządowych jednak kosztorys przerósł możliwości finansowe powiatu. Kolejny projekt przewidywał rozbudowę kompleksu szpitalnego, którego koszt oceniono na 4 mln zł. Z tej kwoty 3 mln zł pochodzą z samorządowej puli, pozostała część pochodzi z Ministerstwa Zdrowia.

Do użytku oddano przyszpitalny parking. Poradnię chirurgiczną przeniesiono do dawnych pomieszczeń punktu krwiodawstwa. W pomieszczeniach powstałych pod wybudowanym podjazdem dla karetek zlokalizowano poradnię ortopedyczną i pracownię endoskopii. Przebudowane zostało również wejście główne do budynku. Powstała też portiernia oraz dobudowano szyb do drugiej windy szpitalnej i oddano pomieszczenia szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dzięki tej inwestycji Gniezno wpisało się na listę najnowocześniejszych tego rodzaju placówek w naszym kraju.