Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                  W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wola wiedzy

By wspierać ucznia zdolnego, którego rozwój i osiągnięcia często są niezgodne z predyspozycjami osobowościowymi na skutek zunifikowanego systemu edukacyjnego, Starostwo Powiatowe opracowało program - „Bądź twórczy i aktywny” finansowany ze środków powiatu gnieźnieńskiego.

Kryterium doboru beneficjentów jest aktywność społeczna młodych ludzi oraz ich zainteresowania. Grupa uczestników projektu została wyłoniona na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych 25 września w Kolegium Europejskim w Gnieźnie przez wykładowców wyższych uczelni z Gniezna i Poznania. Celem programu wspierania uzdolnień jest przygotowanie uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych do takiej aktywności intelektualnej i społecznej, która stworzy uczniom zdolnym wszechstronne warunki indywidualnego rozwoju zainteresowań i pozwoli kształtować myślenie twórcze, rozwijające oryginalność.

Pierwsze spotkanie inaugurujące realizację programu odbyło się 29 października w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie.

Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Krzysztof Krasowski pogratulował autorom idei, a beneficjentom programu życzył ponownego spotkania już w charakterze studentów. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Aleksandra Kuźniak charakteryzując program, zwróciła uwagę na konieczność transformacji systemu edukacyjnego, który jest postrzegany z zewnątrz bardzo krytycznie, bowiem rozdziela dwie rzeczywistości, w których żyje młody człowiek.

W procesie kształcenia zwraca się uwagę na indywidualną aktywność ucznia w obrębie jednostki lekcyjnej, tymczasem na rynku pracy ważna jest współpraca zespołowa – mówiła dyrektor Kuźniak - dlatego starostwo proponuje program, który pozwoli wyzwolić energię poza szkolną rzeczywistość, wypracuje potrzebę samorealizacji i kształcenia się przez całe życie. Temu celowi podporządkowane zostały działania przygotowane przez Starostwo Powiatowe: program „Zdolny uczeń”, granty edukacyjne, innowacja pedagogiczna, jaką jest klasa akademicka, system stypendialny, a nawet cykl podróży o charakterze obywatelskim „Śladami martyrologii Wschodu”.

Koordynator programu, pracownik naukowy CEG Ilona Kozłowska, przedstawiła szczegółowy plan pracy dla koła humanistycznego i przyrodniczo – technicznego. Omówiła również formy pracy w realizacji projektu oraz możliwości współpracy z nauczycielami szkół średnich i akademickimi.

Wykład inauguracyjny „Media jako czwarta władza” wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Łukomski z Kolegium Europejskiego.

Praca nad „rozniecaniem ognia w młodych umysłach” została rozpoczęta.

2009-11-03

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 19-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20696580

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno