Spotkanie Noworoczne Starosty z Nauczycielami

Starosta Jacek Kowalski spotkał się w dniu 07 stycznia 2004 r z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Starosta zapewnił nauczycieli, o tym, że Zarząd Powiatu będzie inwestował w oświatę.


Prowadzone będą remonty szkół podstawowych, pozyskiwane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na spotkaniu Starosta podsumował miniony rok funkcjonowania placówek oświatowych. Zwrócił uwagę na spadek liczby uczniów w roku szkolnym 2003/2004. Obserwuje się natomiast duży wzrost w liceach ogólnokształcących i bardzo duży spadek w szkołach zawodowych.

Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono zmniejszyć ilość nadgodzin określając górną granicę do pięciu, a w przypadku osób funkcyjnych do trzech. Decyzja ta podyktowana została dużą liczbą osób z wyższym wykształceniem poszukujących pracy. Pozwoliło to na dodatkowe zatrudnienie 111 osób. Spośród nich 60 podjęło pracę w pełnym wymiarze godzin, 11 na minimum, pół etatu, a pozostałe 40 osób jako nauczyciele dochodzący, na kilka godzin.

W roku 2003 wszyscy absolwenci z lekkim stopniem niepełnosprawności zostali zakwalifikowani do programu zatrudniania absolwentów „Junior".