Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wyzwania e – rozwoju wielkopolski

8 października 2009 r., w Hotelu „Pietrak” odbyło się pięciogodzinne VI szkolenie projektu Wielkopolska Sieć Interesariuszy Rozwoju realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad szkoleniem objął starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele samorządów gospodarczych i zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego oraz wrzesińskiego. Celem ogólnym projektu było opracowanie – w ramach partnerstwa lokalnego – trwałych mechanizmów współpracy beneficjentów projektu w zakresie strategicznego zarządzania zmianą gospodarczą stymulowaną inwestycjami ICT w województwie wielkopolskim. Szkolenie poprzedziło spotkanie jego uczestników i organizatorów - Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" w partnerstwie z Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii ze starostą gnieźnieńskim Krzysztofem Ostrowskim, który otwierając spotkanie powiedział: Doświadczenia wiodących regionów europejskich dowodzą, że przemyślane i innowacyjne inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne (ICT) znacząco wpływają na wzrost gospodarczy województwa czy gminy. Są także jednym z ważnych czynników przemian cywilizacyjnych i społecznych, których stymulowanie jest obowiązkiem władz publicznych wobec zmieniającego się kryzysowego otoczenia ekonomicznego, starzenia się społeczeństw i rozwoju technologii. W Polsce nie zawsze rozumiemy ten związek między inwestycjami w ICT a wzrostem gospodarczym i transformacją społeczną, jaka odbywa się na naszych oczach, najczęściej ograniczając zakres inwestycji władz publicznych do informatyzacji urzędów administracji i tworzenia punktów dostępu do Internetu. To poważny błąd. Nadchodzące lata będą w Polsce czasem wyjątkowej podaży środków finansowych, pochodzących głównie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Czy wiemy jednak, jakich projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oczekują od samorządów i przedsiębiorców mieszkańcy województwa wielkopolskiego? Odpowiedzi na te pytania i strategiczne wskazówki dla wszystkich podmiotów zainteresowanych e-rozwojem województwa wielkopolskiego dostarczy projekt Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju, dzięki któremu mam nadzieję wszystkim nam łatwiej będzie budować strategiczne plany rozwojowe na przyszłość.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali cyklu wykładów tematycznych. Spotkanie zakończyła dyskusja świadcząca o randze problemu i zainteresowaniu uczestników perspektywicznymi możliwościami działań samorządów w pobudzeniu rozwoju wielkopolskich gmin i powiatów dzięki zastosowaniom teleinformatyki. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat oraz informacje o kolejnych działaniach projektu WIR

2009-10-09

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21368787

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno