Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Finansowe wsparcie najlepszych uczniów powiatu gnieźnieńskiego

W gospodarce rynkowej decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji, podejmowane są przez suwerenne podmioty gospodarcze, kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.

Jednak mechanizm gospodarki wolnorynkowej powoduje też, przed czym przestrzegają etycy, psychologowie i pedagodzy wyścig w pogoni za sukcesem, zwłaszcza ekonomicznym. Intensywny wysiłek umysłowy staje się towarem, niestety, często deficytowym, a przecież każdy sukces możliwy jest wyłącznie w oparciu o ciężką, rzetelną pracę. By docenić uczniów, którzy swoją przyszłość pragną zbudować w oparciu o mało dzisiaj popularne wartości, Starostwo Powiatowe opracowało stypendialny system wspierania jednostek ambitnych i poważnie traktujących swoją przyszłość. Wręczenie tych wyróżnień za osiągnięcia w nauce nastąpiło 6 października w auli I LO.

Stanowią one formę motywowania do dalszego wysiłku umysłowego oraz możliwość rozwijania pasji - mówiła podczas ceremonii otwarcia uroczystości Aleksandra Kuźniak, dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w gnieźnieńskim Starostwie Powiatowym. Stypendia mają różny charakter, dzięki czemu każdy realizujący swoją pasję uczeń ma szansę rozwijać się w wybranej przez siebie dziedzinie. Na podstawie analizy osiągnięć uczniów z roku szkolnego 2008/09 tym roku zostały przyznane następujące stypendia:

  • socjalne dla uzdolnionej młodzieży-miesięcznie 150 zł przez okres 12 miesięcy, (uzyskało je 15 osób)
  • naukowe dla najzdolniejszej młodzieży-miesięcznie 150 zł przez okres 10 miesięcy (uzyskało je 11 osób)
  • naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów ogólnokształcących-miesięcznie po 130 zł przez okres jednego semestru (uzyskało je 88 osób)
  • naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów zawodowych-miesięcznie po 130 zł przez okres jednego semestru (uzyskały je 23 osoby)
  • naukowe dla uczniów z Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących nadzieję na dalsze kontynuowanie nauki w wyuczonym zawodzie w technikum (uzyskało je 6 osób)
  • naukowe dla 3 uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie

Stypendia dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostały przyznane po raz pierwszy. Stanowią one wyraz uznania dla uczniów, którzy czują się zmotywowani do dalszej pracy umysłowej. Ogółem przyznano 145 stypendiów na ogólną kwotę 125 000 zł.

Gratulując zarówno wyróżnionym uczniom, jak i ich rodzicom, starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski powiedział: - Dzisiejsza uroczystość jest dla nas prawdziwym świętem. Myślę o Zarządzie Powiatu, Radzie Powiatu, a także całym gronie pedagogicznym. Możemy uhonorować i wyróżnić najzdolniejszą młodzież naszych szkół ponadgimnazjalnych. Nie jest tylko tak, że stypendia mają wymiar wyłącznie finansowy. Kwestia ekonomiczna jest z pewnością istotna, ale ważniejszy jest, moim zdaniem, drugi wymiar nagrody -symboliczny. To wyróżnienie za pracę i wysiłek. Myślę, że jest to również pewne wyróżnienie dla rodziców. Nie przypadkiem zostali oni zaproszeni na dzisiejszą uroczystość - kontynuował swą wypowiedź starosta. - Edukacja jest autentyczną szansą nie tylko, mówiąc górnolotnie, dla Polski, ale także dla młodego człowieka na godne i ciekawe życie - dodał.

Wzruszenia nie ukrywali ani wyróżnieni, ani ich rodzice, którzy przyznawali, że nie kwota stypendiów jest dla nich ważna, lecz fakt docenienia ich wysiłków wychowawczych oraz pracy dzieci. Spotkanie zakończył mini recital stypendystów ze szkoły muzycznej. Korneliusz Wojtkowiak wykonał kompozycję Franciszka Schuberta "Pszczółka", a Pamela Dyner - Nokturn c - moll op. pośmiertne Fryderyka Chopina.

2009-10-07

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361897

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno