Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 22 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42, odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Sesję poprzedziło spotkanie wigilijne władz powiatu i zaproszonych gości z radnymi powiatu i miasta.


Wśród honorowych gości znaleźli się:

 • Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński
 • Poseł Tadeusz Tomaszewski
 • Prezydent Miasta Gniezna Jaromir Dziel
 • Starosta Powiatu Teltow – Flaeming Peer Giesecke
 • Dyrektor Collegium Europaeum Gnesnense Paweł Arndt
 • Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania ewangelii. Następnie głos zajęli: Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Jerzy Nadoliński, który przybliżył zebranym osiągnięcia Powiatu na przestrzeni mijającego roku i złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Arcybiskup Henryk Muszyński wygłosił okolicznościowe przemówienie związane z narodzeniem Chrystusa i także w tym duchu przekazał pasterskie życzenia. Na zakończenie oficjalnych przemówień wystąpił Starosta Powiatu Teltow – Flaeming Peer Giesecke dziękując Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za zaproszenie i dotychczasową współpracę obu powiatów.

  Po części oficjalnych wystąpień uczestnicy spotkania składali sobie nawzajem życzenia oraz łamali się opłatkiem

  Następnie rozpoczęła się merytoryczna część XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

   Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przedstawienie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
  7. Złożenie rocznych sprawozdań z działalności w 2003 r. Komisji Rewizyjnej; Zdrowia, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie :
   1. ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
   2. określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   3. modernizacji kotłowni poprzez zastąpienie paliwa stałego – biopaliwem, ociepleniem rurociągów oraz pełną modernizacją budynku szkolnego w Witkowie,
   4. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego,
   5. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003 rok,


   II część sesji w dniu 30.12.2003 r.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie :
   1. określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003,
   2. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003 rok
  10. Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie,
  11. Interpelacje i zapytania Radnych,
  12. Wolne głosy i informacje,
  13. Zakończenie sesji.

   2003-12-30
    Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21376247

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno