Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nauka, czyli pokarm dla rozumu

Dostojne brzmienie hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur” zwiastuje nieodwołalnie zakończenie czasu beztroskiego wypoczynku. W sobotę 25 września rozpoczęło swoje edukacyjne zmagania 1400 studentów GWSHM „Milenium”, w tym 453 nowicjuszy zdobywających dopiero immatrykulację w murach tej uczelni.

Wobec nieprzewidywalności świata obowiązkiem uczelni jest przygotować człowieka wiedzy, który dzięki niej właśnie będzie potrafił nadążać za zmianami, będzie jednocześnie kreatywny, żeby udoskonalać świat i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. „Milenium” jest uczelnią, w której takie umiejętności staramy się kształcić, jesteśmy wymagający, ale skuteczni - mówił w przemówieniu inauguracyjnym prof. GWSHM dr Lechosław Gawrecki.

Tradycyjnie już spotkanie kadry naukowej i studentów odbyło się przy pomniku św. Wojciecha, skąd rozpoczął się przemarsz do auli I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego, gdzie odbyła się uroczystość inauguracyjna. Znaczenie uczelni dla miasta, jej sukcesy i śmiałe plany na przyszłość podkreślali w swoich wystąpieniach goście uroczystości.

Wicestarosta Dariusz Pilak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że: Wśród zarejestrowanych w Wielkopolsce bezrobotnych, 17 procent to absolwenci wyższych uczelni. To oznacza, że trzeba tworzyć makrokierunki interdyscyplinarne, dające większe szanse na rynku pracy. Nic jednak nie zmieni faktu, że wartości takie jak rzetelność i pracowitość są drogą do sukcesu życiowego. Imponujący wydaje się fakt, że wielu młodych ludzi decyduje się na studiowanie dwóch kierunków: jednego dla przyjemności, drugiego zgodnie z koniunkturą społeczna i gospodarczą. - zauważył wicestarosta Dariusz Pilak.

Wykład inauguracyjny na temat „Uzależnienie od Internetu: prawda, czy fałsz?” wygłosił prof. dr Bassam Aouil. W sobotniej uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele pozostałych gnieźnieńskich wyższych uczelni: ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, dyrektor naukowy Kolegium Europejskiego oraz Mieczysław Baranowski, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Swoją obecnością zaszczycili władze uczelni i studentów także m. in. senator Piotr Gruszczyński i przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska.

Studenci GWSHM „Milenium” rozpoczęli tym samym swoją intelektualna przygodę.

2009-09-28

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20752989

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno