Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wspólna promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta Gniezna w Monachium

W celu przybliżenia Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta Gniezna potencjalnym inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym oraz wypromowania lokalnej gospodarki Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z Urzędem Miejskim w Gnieźnie weźmie udział w XII Międzynarodowych Targach Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO REAL odbywających się w dniach 5 – 7 października 2009 roku w Monachium.

Impreza ta, obok m. in. MIPIM w Cannes, zaliczana jest do największych i najważniejszych targów inwestycyjnych na świecie, o czym świadczy zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników, zarówno wystawców jak i odwiedzających.

Zakres tematyczny EXPO REAL obejmuje m.in.: projektowanie i realizację oraz finansowanie inwestycji, prezentację nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, czy pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, a przeznaczone jest dla: miast i regionów, agencji nieruchomości, deweloperów, właścicieli i zarządców nieruchomości, firm konsultingowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, a więc profesjonalistów związanych z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości. Targi adresowane są więc do ściśle określonego, ale jednocześnie licznego grona odbiorców, a udział w nich stanowi okazję do zaprezentowania oferty inwestycyjnej Powiatu na szeroką skalę oraz szansę na nawiązanie kontaktów z liczącymi się w branży nieruchomości podmiotami.

Podczas imprezy, zainteresowanym podmiotom udostępnione zostaną anglojęzyczne materiały promocyjne i multimedialne, prezentujące Miasto Gniezno i Powiat Gnieźnieński pod względem społeczno – gospodarczym, a także przygotowane w wersji elektronicznej oferty inwestycyjne terenów zlokalizowanych w powiecie. Ostatni z wymienionych materiałów powstał przy współpracy z Powiatowym Centrum Obsługi Inwestora, które od 2008 roku działa przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a którego głównym celem funkcjonowania jest dążenie do napływu inwestycji, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), do powiatu gnieźnieńskiego. Cel ten jest realizowany poprzez pozyskiwanie danych o działkach i obiektach przeznaczonych pod inwestycje oraz wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocję lub klimat inwestycyjny powiatu, a także poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi przyciąganiem BIZ i świadczącymi usługi na rzecz inwestorów.

Więcej informacji na temat Powiatowego Centrum Obsługi Inwestora oraz oferty inwestycyjnej Powiatu Gnieźnieńskiego można znaleźć na portalu gospodarczym: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl w zakładkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Oferty Inwestycyjne.Materiały do pobrania:

  1. Gniezno Poviat – Business Guide
  2. Town of Gniezno & Gniezno Poviat – investment positives
  3. Katalog ofert Powiatu Gnieźnieńskiego

Paulina Kowalska

2009-09-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 24-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20761203

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno