Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wnikliwa analiza podstawą przyszłych sukcesów

W grudniu 2008 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie a firmą ProgMan Software została zawarta umowa dotycząca zakupu i wdrożenia w szkołach ponadgimnazjalnych autorskiego programu „Analizator Matur”. Istotą programu jest poddanie statystycznej analizie wyników z egzaminu maturalnego otrzymanych z OKE dla danej szkoły.

Punktem odniesienia, dla indywidualnych wyników zdających w szkole, są rozkłady wyników krajowych egzaminów przedstawionych w skali staninowej. System przetwarzania danych umożliwia określenie efektywności szkolnej, z jaką zakończono sesję egzaminacyjną. Efektywność wyrażona procentowo, jako przyjęty wskaźnik względny, umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej. Wygenerowany w postaci wydruku RAPORT powinien być podstawą w procedurach diagnozy wewnętrznej i analizy jakości pracy szkoły. Uzyskany w ten sposób materiał staje się w ten sposób materiałem źródłowym do podjęcia trudu kontekstowej diagnozy edukacyjnej i ewaluacji pracy szkoły. Program w zakresie jego użyteczności uzyskał bardzo dobrą recenzję prof. zw. dr hab. Bolesława Niemierki. Podobnie na jego temat wypowiedzieli się też dyrektorzy i pedagodzy jednostek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie, którzy w czwartek, 3 września, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, uczestniczyli w szkoleniu poświeconym praktycznemu zastosowaniu programu. Honory gospodyni spotkania pełniła dyrektor Zespołu Joanna Czekała. Obecny na spotkaniu wicestarosta Dariusz Pilak, doceniając funkcjonalność programu, wyraził następującą opinię : - Cieszę się bardzo, że otrzymaliście Państwo narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli wszyscy podnosić skuteczność i jakość pracy naszych szkół. Jestem jednak niepocieszony faktem, że program uniemożliwia wprowadzenie wyników przeprowadzonych egzaminów z przygotowania zawodowego. Pracownik firmy ProgMan Software, Kamil Czajka, wyjaśnił, że program w obecnej wersji nie przewiduje takiego wariantu. Dodał jednak, że w przyszłości z pewnością zostanie wzbogacony o tę możliwość.

Kolejne spotkanie szkoleniowe przygotowujące kadrę dydaktyków powiatu gnieźnieńskiego do wdrożenia nowatorskiego programu odbędzie się pod koniec września.

2009-09-04

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361871

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno