Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Azbest do usunięcia

Trwa akcja usuwania azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego koordynowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wspólnie z gminami powiatu gnieźnieńskiego ze środków Powiatowego, Wojewódzkiego, Gminnych i Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego znajduje się ponad 2 639 551 m2 (44.872,37 Mg) materiałów zawierających azbest w istniejących budowlach. Mając na uwadze „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku, który zakłada usunięcie do roku 2032 r. materiałów budowlanych zawierających azbest, których na terenie całego naszego kraju znajduje się ponad 15,5 mln Mg, konieczne jest prowadzenie działań mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu poprzez unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest oraz zmniejszenie emisji włókien azbestowych do atmosfery.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zachęca mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wnioski o dofinansowanie demontażu i utylizacji można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest tj. demontażu i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych wynosi 80 % całościowych kosztów tych działań, wymagany jest jedynie 20 % wkład własny wnioskodawcy. Maksymalna dla każdej nieruchomości kwota dopłaty na realizację zadania wynosi 10 000zł. Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości (decyduje data złożenia wniosku).

W bieżącym roku do urzędów gmin naszego powiatu łącznie wpłynęło 136 wniosków tj. prawie cztery razy więcej niż w roku poprzednim. Cena za demontaż 1 kg azbestu wynosi 0,45 zł brutto za budynek mieszkalny oraz 0,51 zł brutto za budynek gospodarczy. Natomiast cena unieszkodliwienia wynosi 0,30 zł brutto. Likwidacja tj. demontaż i unieszkodliwienie 1m2 płyty eternitowej wynosi ok. 13 zł brutto. Zdemontowano i unieszkodliwiono na składowisku odpadów już ponad 100 ton płyt eternitowych głównie z gminy Kiszkowo, Mieleszyn, Łubowo i Trzemeszno.

Wzór wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” są dostępne na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa www.naszesrodowisko.pl oraz we wszystkich urzędach gmin, jak również w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Likwidację azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego przeprowadza Konsorcjum firm PHU „EKO-FLORA” Sp. z o.o. wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Wnioski rozpatrywane będą przez gminy do wyczerpania limitów określonych w Regulaminie udzielania dofinansowania. Akcja usuwania azbestu potrwa do 30 listopada 2009 r.

2009-08-19

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21424312

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno