Zmiany w budżecie

We wtorek, 4 sierpnia odbyła się nadzwyczajna, XXXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Podjęte uchwały dotyczyły utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz zmiany budżetu powiatu.

Wprowadzone zmiany w budżecie są związane z otrzymanymi przez powiat dotacjami zewnętrznymi. Przy wsparciu tychże funduszy przebudowywana będzie m.in. droga Witkowo-Wiekowo-Powidz, realizowane działania Centrum Aktywności Społecznej ,,LARGO’’. Zakupiony zostanie również samochód gaśniczy do zwalczania chemicznych stref skażenia, który będzie na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Zwiększona subwencja oświatowa zostanie natomiast wykorzystana na remonty w powiatowych placówkach oświatowych.