Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Coraz bliżej Europy

Dotacje unijne to sposób na realizację polityki regionalnej Unii Europejskiej w postaci gotówkowej pomocy, której nie trzeba zwracać. Zakwalifikowanie do określonego programu zależny od wielkości projektu, jego innowacyjności, branży przedsiębiorcy, wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu. Z tej szansy pozyskania środków na inwestycje skorzystały także władze miejskie i powiatowe Gniezna.

14 sierpnia na gnieźnieńskim Rynku starosta Krzysztof Ostrowski otworzył wystawę wielkoformatowych fotografii prezentujących największe inwestycje w Wielkopolsce dofinansowane ze środków unijnych, zrealizowane w latach 2004-2008.

Ekspozycję pt. „Rozwijamy się z Europą” zorganizował Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, działający dzięki porozumieniu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wśród prezentowanych inwestycji są też dwie z terenu powiatu gnieźnieńskiego: renowacja i konserwacja zabytków archikatedralnych oraz promocja produktów turystycznych powiatu „Dobre miejsce – królewska tradycja”.

Jako gospodarz spotkania starosta powitał Emilię Dunal, zastępcę dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Piotra Ratajczaka z Wydziału Promocji, Informacji i Szkoleń Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Juliusza Trojanowskiego, prezesa Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, w siedzibie której działa Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Piotra Wiśniewskiego, dyrektora Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji, Danutę Grychowską, burmistrz Czerniejewa, Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Już tytuł wystawy „Rozwijamy się z Europą” w pełni oddaje, że w trudnej sztuce pozyskiwania środków nabieramy doświadczenia – mówił starosta Ostrowski. Dotychczasowe nasze osiągnięcia są dość skromne, ale zrealizowane projekty świadczą dobitnie nie tylko o mozolnej próbie przekształcania zaszłości wynikających z poprzedniego systemu, ale również o naszym przywiązaniu do „lokalnej ojczyzny”. Poza prezentowanymi tutaj dwoma gnieźnieńskimi projektami, na które środki pozyskaliśmy w ramach konkursów, przypomnę jeszcze o dwóch realizowanych z tak zwanej listy kluczowej: rewitalizacja budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz renowacja archikatedry i Wzgórza Lecha – podkreślił włodarz powiatu.

Starosta zwrócił uwagę, że ekspozycja nie obejmuje projektów będących w trakcie realizacji na terenie powiatu gnieźnieńskiego, a świadczących o przedsiębiorczości ich autorów. Wymienił projekt strefy aktywizacji gospodarczej na terenie gminy Czerniejewo, w realizacji którego partycypuje starostwo, projekty dotyczące przebudowy drogi powiatowej Witkowo – Wiekowo, projekt przebudowy ul. Roosevelta w ramach działań gminy Gniezno i miasta, a w ramach działań w zakresie poprawy warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – zakup aparatury diagnostycznej dla szpitala „Dziekanka” oraz zakup sterylizatora plazmowego dla ZOZ w Gnieźnie.

Starosta podjął również temat realizacji projektów z zakresu turystki: zintegrowanego systemu informacji wizualnej na szlakach i obiektach turystycznych oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy Witkowo poprzez rewitalizację ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Kończąc swoja wypowiedź starosta Krzysztof Ostrowski z prawdziwa dumą przypomniał o przyjętym do realizacji projekcie „Ochrona dziedzictwa kulturowego w MPPP, którego realizacja została wstrzymana na skutek zamknięcia muzeum do odwołania w związku ze stwierdzonym zagrożeniem budowlanym.

Starosta dodał także, że obecnie starostwo intensywnie zabiega o środki na rewitalizację koszar przy ul. Sobieskiego na cele oświatowe, budowę hali sportowej oraz rozbudowę szpitala przy ul. 3 Maja. – Jestem optymistą jeżeli chodzi o nasze szanse w pozyskaniu tych środków – zdradził starosta.

Spotkanie było też okazją do podsumowania pracy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Punkt powstał w lutym 2008 roku na mocy porozumienia Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego – mówiła Justyna Jastrzębska, konsultantka PIFE. Do końca lipca tego roku udzieliliśmy 1300 porad i konsultacji w sprawie pozyskiwania środków. Punkt zajmuje się przede wszystkim promocją programów unijnych oraz informacją na temat możliwości pozyskiwania funduszy. Pragnę podkreślić, kontynuowała, że Gnieźnieński Punkt Informacyjny jest wielkopolskim liderem w zakresie sprawności i aktywności udzielania informacji.

W imieniu marszałka i swoim własnym serdecznie podziękowania zarówno staroście, prezesowi Trojanowskiemu, jak i konsultantkom PIFE złożyła Emilia Dunal, wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Obecni na spotkaniu samorządowcy z zadowoleniem przyjęli informację dyrektor Dunal, że od 1 lipca możliwe jest też uzyskiwanie środków na inwestycje w formie zaliczek.

Mamy kryzys, banki w różny sposób podchodzą do finansowania inwestycji, więc zaliczkowa wypłata uzyskanych środków będzie na pewno korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów – mówiła Emilia Dunal.

Mając na uwadze konieczność upowszechniania i pogłębiania wiedzy o Unii Europejskiej, jak również kształtowania wśród dzieci i młodzieży świadomości bycia obywatelem UE, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zorganizował konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Powiat gnieźnieński w Europie – fundusze unijne zmieniają nasz powiat”. Warunki konkursu przedstawiła Justyna Jastrzębska, a szczegółowy regulamin jest dostępny w poniższym załączniku.

Kończąc spotkanie, starosta życzył obecnym gościom, burmistrzom, dyrektorom i pracownikom Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich wielu wspaniałych inicjatyw i równie imponującej przedsiębiorczości.


2009-08-05
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21413296

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno