Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Projekty unijne

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje obecnie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.6.1.2 – projekt „Profesjonalna kadra” skierowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie mający na celu podniesienie jakości usług oferowanych przez Urząd. Ostatnimi etapami realizacji projektu były szkolenia dla 5 pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Urzędzie. Szkolenie z zakresu przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz prawidłowej realizacji standardów usług rynku pracy odbyło 3 pośredników pracy. Szkolenie wyposaży pracowników w wiedzę niezbędną do określenia ścieżki zawodowej bezrobotnego. Natomiast 2 doradców zawodowych odbyło szkolenie z zakresu poradnictwa indywidualnego, które również przygotuje ich do przeprowadzania i dokumentowania Indywidualnego Planu Działania. Ponadto w ramach realizacji projektu trwa do 30.09. bieżącego roku finansowanie wynagrodzenia zatrudnionych w ramach realizacji projektu pracowników- 3 doradców zawodowych i 4 pośredników pracy.

Dz.6.1.3 – projekt „Perspektywa” adresowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 • przyznano 55 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zorganizowano szkolenia dla 80 osób: „Przedsiębiorczości”, „Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy w Klubie Pracy”, „Malarz budowlany”, „Przedstawiciel handlowy”,
 • zorganizowano staże dla 244 osób bezrobotnych. W dalszych etapach realizacji projektu przewidziano:
 • udzielenie 65 osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, które złożyły odpowiednie wnioski,
 • organizację staży dla 18 bezrobotnych,
 • szkolenia dla 110 bezrobotnych.
  Planowane szkolenia:
  1. „Przedsiębiorczości”,
  2. „Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy w Klubie Pracy”
  3. „Operator walca drogowego”
  4. „Palacz CO”
  5. „Operator maszyn do robót ziemnych klasa III”
  6. „Warsztaty psychologiczno-aktywizujące” dla osób wyłącznie po 45 roku życia
  7. „Podstawowy kurs florystyczny”
   Trwa nabór na powyższe szkolenia.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pragnie poinformować o tym, iż w odpowiedzi na konkursy złożył wnioski o dofinansowanie projektów, które przeszły pierwszy formalny etap oceny
 • Dz. 7.2.1 „Mobilni zawodowo”
 • Dz.6.3 „Aktywna gmina”
 • Dz.6.1.2 „Kwalifikacje droga do sukcesu”
 • Dz. 6.1.2 „Badanie, analiza i prognoza rynku pracy powiatu gnieźnieńskiego w latach 2009-2013.
2009-07-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21382706

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno