Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowe zajęcia w CAS Largo

Centrum Aktywności Społecznej jest częścią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie a jego działalność jest formą i strukturą bliska działalności istniejących ośrodków wsparcia. Podstawowe zadania, cel i rola jaką odgrywa CAS LARGO określone zostały w Regulaminie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Cel działalności:
 • podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielnienia,
 • umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym i innym,
 • podejmowanie działań animujących powstanie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Swą ofertę kierujemy do:
 • osób indywidualnych,
 • organizacji społecznych i grup samopomocowych,
 • instytucji tworzących system pomocy społecznej publicznych i niepublicznych, 
 • pracodawców, osób prawnych,
 • i wszystkich innych którym nie jest obojętny drugi człowiek.

Korzystanie z porad, konsultacji, udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych w ramach Centrum Aktywności Społecznej Largo jest nieodpłatny.

Centrum Aktywności Społecznej Largo poza określonym wyżej zakresem działalności to także zaplecze, z którego można korzystać. W naszych zasobach znajdują się pomieszczenia dostosowane do prowadzenia różnego rodzaju zajęć warsztatowych, organizacji spotkań.


ZAPRASZAMY
KONSULTACJE I ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO*


Specjalista Godziny przyjęć Zakres
Psycholog Wtorki godz. 15:30 - 19:30
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • porady w zakresie zaburzeń psychicznych, zachowania i emocji
 • pomoc w nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych (dziecko-rodzic, uczeń-nauczyciel)
 • porady w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych
Psycholog Soboty godz. 11:00-13:00
 • konsultacje i porady psychologiczne dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi (dorośli)
Psychiatra Poniedziałki godz. 15.00-17.00
 • porady dotyczące objawów i leczenia zaburzeń psychicznych oraz uzależnień
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • psychoedukacja chorych oraz ich rodzin
Pedagog (Przerwa wakacyjna) Środy i piątki godz. 15:00-18:30
 • indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna
 • pomoc w zakresie pracy korekcyjno – wychowawczej
 • konsultacje z rodzicami
Radca Prawny Czwartki godz. 16:00-18:0
 • Prawo karne: poradnictwo z zakresu prawa materialnego i procesowego
 • Prawo cywilne: poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego, poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
 • Prawo rodzinne: poradnictwo w sprawach rozwodowych i separacyjnych, poradnictwpo w sprawach alimentacyjnych, poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
 • Prawo ubezpieczeń: poradnictwo z zakresu emerytalno-rentowych
 • Prawo z zakresu prawa pracy
 • Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów: sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu, poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp
Doradca Zawodowy Środy godz. 17:00-19:00 Spotkania z psychologiem/doradcą zawodowym - rozmowy o odkrywaniu własnych zainteresowań, umiejętności i możliwości ich realizacji.
Psycholog
-
Indywidualne porady i konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze
Biuro Wystaw Artystycznych Funkcjonuje od 29 maja 2009 roku. Jest ono otwarte na wszelkie zjawiska w sztuce wizualnej. W BWA prezentowani są zarówno uznani artyści jak i twórcy amatorzy. Głównym celem BWA jest ukazanie sztuki tworzonej przez ludzi z pasją, którzy wciąż chcą doskonalić swoje umiejętności. Istotną częścią działalności galerii są spotkania z artystami,warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, fotograficzne i inne działania edukacyjne.
Zajęcia plastyczne Wtorki 14.00- 18.00
Malarstwo i rysunek
Zajęcia z rzeźby Poniedziałki i wtorki, godz.12:00 – 17:00
Zajęcia z fotografii Czwartki, godz. 17:00-19:00


Już w sierpniu zapraszamy do dwóch nowo otwartych pracowni.

Pracownia ruchu i tańca Sierpień (trwają zapisy) Pracownia ruchu i tańca to zaproszenie do ruchu, który zmienia.

W świecie, który jest coraz bardziej nieuchwytny i płynny nie potrafimy się poruszać. Nauka wypływająca z ruchu może stać się ważnym drogowskazem. Alternatywna pracownia terapii poprzez ruch i taniec Largo to zaproszenie do eksperymentowania z energią, rytmem i ekspresją własnego ciała. Muzyka i taniec pozwoli odkryć i uwewnętrznić nieznane nam dotąd prawdy. Largo może okazać się miejscem, w którym odnajdziesz źródło wiedzy o sobie i innych.

Pracownia ruchu i tańca kieruje swą ofertę do osób:

DOROSŁYCH
 1. Treningi rozwoju osobistego poprzez zwiększenie świadomości własnego ciała
 2. Warsztaty kreatywności wykorzystujące ekspresje ciała, teatr ruchu i tańca
 3. Treningi autoprezentacji i integracji osób
 4. Pokonywanie własnych oporów i ograniczeń w tańcu i ruchu
 5. Zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji
 6. Poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez improwizację
 7. TECHNIKI RELAKSACJI - Redukcja napięć i zwiększenie własnej skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnym
I DZIECI
 1. Warsztaty teatralne i ekspresji ruchu poprzez techniki tańca dla dzieci i młodzieży
 2. Treningi relaksacji poprzez muzykę i ruch.
 3. Gimnastyka mózgu – pomoc terapeutyczna wspomagająca procesy pamięciowe
Plastykoterapia Sierpień (trwają zapisy) Plastykoterpia - jest to doskonała forma terapii, dzięki której człowiek odczuwa odprężenie i wprowadza się w pozytywny nastój. Zajęcia z tej formy arteterapii dają radość tworzenia rzeczy niezwykłych. Dzięki zajęciom, przyszli uczestnicy, będą odprężeni i pozbędą się napięć, które zgromadzili w ciągu dnia. Plastykoterapia kształtuje poczucie piękna, przy czym integruje uczestników warsztatu, a przy okazji poprawia ich komunikację. Warsztaty mają oczywiście cele terapeutyczne.

Plastykoterapia polecana jest dla ludzi, którzy:
 • czują w sobie agresję
 • mają kłopoty ze słownym wypowiadaniem się
 • czują się ograniczani i kontrolowani przez inne osoby,
 • mają ograniczenia psycho- fizyczne
 • mają problemy:
  • manualne
  • z koncentracją uwagi
  • z koordynacja wzrokowo- ruchową
  • z koordynacja ruchową
   • są osobami niepełnosprawnymi ruchowo oraz niepełnosprawnymi intelektualnie


Centrum Aktywności Społecznej Largo
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62-200 Gniezno
tel./fax 061 425 04 69
www.largo.gniezno.pl
poczta@largo.gniezno.pl
numer komunikatora gadu-gadu: 5067617


* Dodatkowo w siedzibie Largo funkcjonuje „telefon do specjalisty”, podczas w/w dyżurów.
* Trzeba mieć na uwadze fakt, że informacje mogą być z czasem uaktualniane, zmieniane lub poprawiane. ZAPRASZAMY więc do odwiedzania naszej strony internetowej, na której wszystkie informacje, zmiany itp. są na bieżąco aktualizowane www.largo.gniezno.pl2009-07-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361858

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno