Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Awans zawodowy nauczycieli

Ambicją każdego menadżera zarządzającego firmą jest posiadanie wykwalifikowanej, w pełni profesjonalnej kadry, gotowej rozwijać swój potencjał zawodowy i intelektualny. Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli zyskuje dodatkowy wymiar, gdyż jest równoznaczny ze zdobyciem kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy po odbyciu stażu i pomyślnie odbytej rozmowie kwalifikacyjnej uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego, a po kolejnych trzech latach może ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny zostały złożone 32 wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą odbycie stażu przez nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione po dokonaniu formalnej analizy dokumentacji. Komisja kwalifikacyjna dokona analizy dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy. Rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi nauczycielami kontraktowymi odbyły się dzisiaj. Oznacza to, że już wkrótce szkoły podległe starostwu będą mogły poszczycić się kadrą o wyższych kompetencjach zawodowych, gdyż nauczyciele wzbogacający swój staż na uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego są bardziej twórczy, zadowoleni z siebie i swojej pracy, wdrażają innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i edukacyjno-artystyczne, publikują i dzielą się wiedzą z innymi.

Nie zostało natomiast jeszcze zakończone postępowanie kwalifikacyjne nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Taka forma doskonalenia zawodowego podnosi jakość pracy szkoły, a zatem wpływa pozytywnie nie tylko na wizerunek jednostki oświatowej, ale również na poziom zdobywanej przez uczniów wiedzy i ich umiejętności.

Ogółem w powiecie gnieźnieńskim jest zatrudnionych 928 nauczycieli. Aktualna struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach powiatu gnieźnieńskiego przedstawia się następująco:

  • stażyści - 44 osoby tj. 4,74% nauczycieli zatrudnionych w powiecie gnieźnieńskim,
  • kontraktowi - 217 osób tj. 23,38% nauczycieli zatrudnionych w powiecie gnieźnieńskim,
  • mianowani - 286 osób tj. 30,82% nauczycieli zatrudnionych w powiecie gnieźnieńskim,
  • dyplomowani - 381 osób tj. 41,06 % nauczycieli zatrudnionych w powiecie gnieźnieńskim.2009-07-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429713

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno