Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Ponad 600.000 złotych dotacji unijnej na turystykę!

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego powstanie zintegrowany system informacji wizualnej o szlakach i obiektach turystycznych. Wczoraj Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty, które otrzymają dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Powiat gnieźnieński na realizację zadania pn. "Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 6.1 "Turystyka" Schemat I "Infrastruktura turystyczna" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, otrzymał dofinansowanie w kwocie 614 971,50 złotych (65% wartości projektu). Całkowity koszt projektu to 946 110,00 zł., z czego 331 138,50 zł. ma pochodzić z budżetu powiatu (35%) oraz 614 971,50 zł. z EFRR (65%). Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2010 i 2011.

W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery zadania:

  1. Ustawienie tablic na wjazdach do powiatu gnieźnieńskiego informujących o jego turystycznych atrakcjach, walorach, obiektach, miejscach i szlakach.
   W centrach większych miejscowości oraz przy obiektach atrakcyjnych turystycznie umieszczone zostaną tablice informacyjne w ilości 10 szt., ze wskazaniem najważniejszych atrakcji regionu i szlaków turystycznych.
  2. Oznakowanie funkcjonujących już szlaków turystycznych
   Przez teren powiatu gnieźnieńskiego przebiegają dwa znane szlaki turystyczne - Szlak św. Jakuba oraz Szlak Piastowski. Produktem projektu będzie 185 km przebudowanych szlaków turystycznych. Wykonanych zostanie 8 drogowskazów wyznaczających kierunek przebiegu szlaku. Na Szlaku św. Jakuba ustawionych zostanie 5 tablic informacyjnych. Zostanie stworzonych 7 punktów postojowych oraz 3 rzeźby z brązu - jedna z wizerunkiem Św. Jakuba i dwie w kształcie muszli.
  3. Oznakowanie obiektów i miejsc istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego powiatu gnieźnieńskiego
   W ramach zadania JPII 79'/97' postawione zostaną 2 tablice informacyjne dot. wizyty Jana Pawła II w Gębarzewie w 1979 r. oraz na polach lednickich, nad którymi Jan Paweł II przeleciał pozdrawiając młodzież podczas pielgrzymki w 1997 roku. Natomiast w ramach zadania "Polacy i Niemcy 1000 lat razem" w kościele Garnizonowym w Gnieźnie zamontowany zostanie infokiosk a przed kościołem postawiona zostanie tablica informacyjna mówiąca o możliwości obejrzenia prezentacji wewnątrz kościoła. Druga tablica informacyjna stanie w Dolinie Pojednania w Gnieźnie.
  4. Utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych powiatu gnieźnieńskiego
   Przedmiotem projektu będzie 328 km nowo wybudowanych szlaków turystycznych - jeden zupełnie nowy (tj. Szlak "Śladami mitów i legend") oraz dwa nowe szlaki, bazujące na istniejących obiektach, rozproszonych na terenie powiatu (tj. Szlak architektury drewnianej oraz Szlak pałaców i dworów). Na trasie Szlaku "Śladami mitów i legend" postawionych zostanie 8 tablic informacyjnych, 7 rzeźb oraz 7 wiat, 7 kompletów ław z siedziskami. Na Szlaku architektury drewnianej ustawionych zostanie 11 tablic informacyjnych z wiadomościami o architekturze drewnianej. W Dusznie na wieży widokowej zostanie zamontowana rzeźba róży wiatrów. Z kolei na Szlaku pałaców i dworów ustawionych zostanie 6 tablic informacyjnych.

Kierownikiem projektu "Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim" jest Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Projekt powstał przy współpracy z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

Przypomnijmy, że Powiat Gnieźnieński ma już doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków unijnych, w tym również i z zakresu turystyki. W latach 2006 -2007 powiat realizował projekt pn. "Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego". Był on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosiła 580 819,72 zł, a kwota dofinansowania z EFRR 435 614,79 zł. Po wprowadzeniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (po przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych), jego wartość wyniosła 536 369,76 zł a dofinansowanie z EFRR 402 277,32 zł. W ramach projektu zostało przeprowadzonych kilka zadań dotyczących promocji sześciu markowych produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego, czyli Szlaku Piastowskiego, Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej, Turystyki pielgrzymkowej, Turystyki aktywnej, Agroturystki i Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Plik do pobrania:

 • Lista projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 6.1  2009-07-17
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21386565

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno