Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Inwestycja energetyczna w gminie Witkowo zakończona

O znaczeniu gazu ziemnego, czyli paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, współczesnego interesariusza przekonywać z pewnością nie trzeba. Walory gazu to łatwość i wygoda transportu, odbywającego się rurociągami, łatwość sterowania i automatyzacji procesu spalania oraz, co chyba najważniejsze, możliwość osiągnięcia wyższych wskaźników sprawności energetycznej w porównaniu z urządzeniami zasilanymi innymi paliwami.

W państwach, w których ogólna efektywność energetyczna jest wysoka, udział zużycia paliw gazowych w strukturze zużywanej energii jest z reguły znaczący. Polska aktywnie dąży do zwiększenia udziału gazu w strukturze zużywanej w kraju energii pierwotnej, a dowodem tych działań jest otwarta 18 czerwca w Chłądowie koło Witkowa stacja przesyłu gazowego.

Honory gospodarza uroczystości pełnił Andrzej Mikołajczak, dyrektor Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, firmy, która zarządza siecią gazociągów dystrybucyjnych na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz kilku gmin sąsiednich województw. Witając przybyłych gości, dyrektor Mikołajczak wyjaśnił funkcję i znaczenie nowo otwartej stacji. Jako najważniejszą jej zaletę wskazał stały monitoring dwóch ciągów pomiarowo – przesyłowych. Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości obecni byli reprezentanci władz wojewódzkich, gminnych, miasta Gniezna, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy firm, wreszcie przyszli odbiorcy gazu ziemnego powiatu gnieźnieńskiego i słupeckiego.

Prezes WSG Zdzisław Kowalski krótko przypomniał historię powstania nowej stacji redukcyjno – pomiarowej w Chłądowie. Podkreślił rekordowe tempo prac. Omówił projekt inwestycyjny przeznaczony do realizacji w najbliższym czasie, a obejmujący przyłączenie do gazociągu odbiorców z Niechanowa, Strzałkowa, Powidza i Słupcy. Nie krył również satysfakcji z dobrze wykonanego zadania wicemarszałek województwa wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak.

Poświęcenia urządzeń stacyjnych „na użytek człowieka i chwałę Bożą” dokonał proboszcz parafii witkowskiej ks. Stanisław Goc. Kulminacyjny punkt uroczystości – zapalenie płomienia gazowego – miał miejsce już w Witkowie, na terenie przyległym do przedszkola „Bajka”, które jako pierwszy obiekt użyteczności publicznej w Witkowie został przyłączony do sieci miejskiej.

Jako włodarz terenu głos zabrał burmistrz Krzysztof Szkudlarek. Podkreślił, że to wyjątkowy dzień zarówno dla lokalnej społeczności, jak i władz samorządowych. Pogratulował profesjonalizmu zarówno projektodawcom, jak i wykonawcom inwestycji:
Cieszę się, że dzięki państwu nasze marzenia spełniły się. Gaz ziemny to zdecydowanie energia przyszłości. Jego najważniejszymi atutami z punktu widzenia interesów gminy mającej ogromne dochody z turystyki są wymierne korzyści w zakresie ekologii i ekonomii. Składając na ręce dyrektora WSG Andrzeja Mikołajczaka oraz prezesa WSG Zdzisława Kowalskiego podziękowania, burmistrz wręczył obu panom figurkę Wita, rzeźbę symbolizującą miasto. Wicemarszałek województwa odczytał laudację Jacka Łody, dyrektora biura inwestycji w WSG uhonorowanego odznaką „Za zasługi dla rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska pogratulowała sukcesu nie tylko jako reprezentantka władz powiatowych, ale także jako mieszkanka gminy Niechanowo z niecierpliwością oczekująca na przyłączenie do gazociągu. Cieszę się, że właśnie panu, burmistrzowi Witkowa, przypadł zaszczytny tytuł pioniera w realizacji tak doniosłych przedsięwzięć - mówiła Danuta Winiarska.

Nawiązując do wypowiedzi przewodniczącej Rady, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak dodał: Dzisiejsza uroczystość zapalenia płomienia gazowego w Witkowie w kontekście rozwoju gospodarczego, korzyści wynikających dla całego regionu, a wreszcie z punktu widzenia zwykłego użytkownika, czyli obywatela, o którego troska jest zadaniem priorytetowym władz powiatu, jest nie do przecenienia. Realizacja tej inwestycji jest pod wieloma względami innowacyjna. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania z państwem, trafiłem na informacje, które zaimponowały mi jako zwykłemu konsumentowi.

W dwóch przypadkach trzeba było zbudować gazociąg metodą przewiertu kierunkowego – pod dnem jeziora Bystrzyce (dł. 289 m) oraz pod lasem państwowym (dł. 446 m), aby uniknąć wycinki drzew i – co ważniejsze – zmiany trasy przebiegu gazociągu. Ten sposób realizacji inwestycji, zgodny z normami unijnymi i pozostający w zgodzie z działaniami ekologicznymi, robi duże wrażenie i pozwala wierzyć, że postęp cywilizacyjny w naszym powiecie stał się faktem dokonanym”.

W uznaniu zasług projektodawców i wykonawców wicestarosta Dariusz Pilak i przewodnicząca Danuta Winiarska odznaczyli Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego:

  • Szymona Szurkowskiego, dyrektora firmy wykonawczej,
  • Arkadiusza Szmyta, kierownika działu inwestycji,
  • Józefa Szulca, inspektora nadzoru.

Dowódca 3. Skrzydła Lotniczego, generał Tadeusz Mikutel obok życzeń wyraził nadzieję, że kolejnym miejscem przyłączonym do gazociągu stanie się Powidz, co pozwoli kompleksowi bazowemu obniżyć koszty eksploatacji, a tym samym przynieść obustronne korzyści, tak jednostce wojskowej, jak i spółce, która skutecznie opiera się kryzysowi ekonomicznemu na rynku. Dyrektor Mikołajczak zapewnił, że jest to priorytetowe zdanie jego firmy.

Uroczystego zapalenia Płomienia Gazowego przy spontanicznym aplauzie publiczności dokonał burmistrz Witkowa Krzysztof Szkudlarek oraz wicedyrektor WSG Janusz Śniedziewski, odznaczony Medalem Koronacyjnym. Efekt tego niezwykle widowiskowego wydarzenia podkreśliły, wypuszczone przez przedszkolaków wiernie sekundujących uroczystości, kolorowe balony.2009-06-22

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21402501

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno