Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad

XXXVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
25 czerwca 2009 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Infrastruktura drogowa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. współpraca z Miastem Gniezno i gminami Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. układ komunikacyjny Miasta Gniezna i Powiatu - zamierzenia, działania oraz koncepcja uporządkowania ruchu samochodowego.
  3. ocena działalności Komisji doradczej ds. bezpieczeństwa, organizacji i inżynierii ruchu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2008 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
  2. w sprawie: wyrażenia woli realizacji zadania o nazwie „Modernizacja warsztatów szkolnych w ZSP Trzemeszno w celu dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do zmian na rynku pracy”.
  3. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Starosty Gnieźnieńskiego o dofinansowanie utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013.
  5. w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Rejonem Humańskim w Obwodzie Czerkaskim na Ukrainie
  6. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2157 P Owieczki – Łubowo.
  7. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska

2009-06-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21402533

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno