Powiatowa Rada Młodzieży

W dniu 31 listopada br., w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Młodzieży. Młodzież podczas spotkania ustaliła, iż spotkanie 13 listopada br., tj. czwartek będzie spotkaniem wyborczym – zostanie wybrany zarząd a nowa Rada przedstawi program działania.


Z ramienia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie nadzór nad Radą prowadzi Wydział Oświaty Kultury i Sportu w osobach: Pan Leon Budniak Dyrektor Wydziału oraz Pan Marek Szczepanowski ul. Sobieskiego 20, tel. 424 07 47 e-mail: oswiata@powiat-gniezno.pl