NADZWYCZAJNA XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XXXV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 26 maja 2009 roku o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad

NADZWYCZAJNA XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
26 maja 2009 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo – Wiekowo – granica powiatu słupeckiego - (Powidz)
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne – Zakrzewo
  3. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009
 5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska