Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Orły wśród przedsiębiorców

Najlepsze firmy z powiatu gnieźnieńskiego otrzymały w piątek statuetki ,,Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009’’. Konkurs, mający promować wyróżniające się podmioty gospodarcze, zorganizowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

W konkursie mogły brać udział małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu gnieźnieńskiego, które zdecydowały się konkurować w jednej z następujących kategorii: debiut gospodarczy, lider ekologii, mikro-przedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, eksporter lub inwestor.

Firmy oceniane były przez kapitułę, w skład której weszli:. Małgorzata Matczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie, Juliusz Trojanowski, wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., Waldemar Serocki, prezes Federacji Konsumentów w Gnieźnie, Mariusz Jaroniewski, kierownik Inspektoratu ZUS w Gnieźnie, Sławomir Jakubowski, naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie, Zbigniew Modro, prezes Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej, Eugeniusz Jasiński, dyrektor banku BPH SA w Gnieźnie, Zygmunt Pirogowicz, dyrektor banku PKO SA w Gnieźnie, Piotr Amroziewicz, dyrektor banku BGŻ SA w Gnieźnie, Helena Świdurska, dyrektor BZ WBK SA w Gnieźnie, Eugeniusz Pawlikowski, właściciel firmy Energotech, przedstawiciel laureatów konkursu z poprzedniej edycji, Anna Wegner, kierownik Biura Cechu Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz Agnieszka Rzempała-Chmielewska, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Nagrody zostały wręczone 15 maja w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie podczas uroczystej gali.
- Dzisiejsza uroczystość wręczenia ,,Orłów Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości’’ przypada w wyjątkowym czasie. 4 czerwca 1989 roku w świadomości przeciętnego Polaka kojarzy się z upadkiem rządów komunistycznych w Polsce – mówił podczas gali starosta Krzysztof Ostrowski, który sprawował patronat nad konkursem. - Od tego momentu rozpoczął się mozolny proces transformacji społecznej i ekonomicznej. Pozwólcie Państwo, że skupię się na tych zaletach gospodarki wolnorynkowej, które pozwoliły wyzwolić uśpiony dotąd albo świadomie tłumiony potencjał ludzki. Myślę o wolności, o prawie człowieka do wyrażania nieskrępowanej myśli, o możliwości twórczego i aktywnego działania. Te wszystkie elementy winny cechować człowieka przedsiębiorczego.
W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główną jej cechą winna być umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji, gotowość do podejmowania ryzyka i te właśnie aspekty były brane pod uwagę przez kapitułę konkursu.
W zamyśle organizatorów konkurs ten ma wyróżniać takie podmioty gospodarcze, które inwestują we własny rozwój, tworzą miejsca pracy, sumiennie regulują wszelkie należności, nie naruszają obowiązujących norm i przepisów, stosują oryginalne rozwiązania w zakresie organizacji i produkcji, nowych technologii i marketingu, a wreszcie przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji. Ważny jest także społeczny wymiar firmy, jej wpływ na jakość życia mieszkańców.
To Państwo jesteście prawdziwymi bohaterami dzisiejszej uroczystości, jesteście ludźmi sukcesu – zwrócił się starosta do laureatów. – Bardzo mi zależy na tym, by powiat gnieźnieński był miejscem spokojnego, bezpiecznego i zasobnego życia jej mieszkańców. Dzięki Państwa działalności staje się to coraz bardziej realne.

Patronem przedsięwzięcia był również starszy cechu Stefan Pokładecki.
- Prowadzenie firmy z powodzeniem to nie jest abstrakcja. To wymaga odwagi i umiejętności, które są nieustannie doskonalone – stwierdził. - Nawet najlepsi fachowcy nie potrafią skutecznie rozwijać przedsiębiorstwa tylko na podstawie swej wiedzy. Rzemiosło jest przykładem wielowiekowej perspektywy gospodarczej, działającej zarówno w mieście, jak i na wsi. W naszej organizacji cechowej tworzymy właściwą platformę rozwoju i osiągania sukcesu. Jednak rozwój i powodzenie w biznesie możliwe jest, gdy istnieją odpowiednie warunki i klimat dla przedsiębiorczości.

Życzenia laureatom złożyła przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska oraz senator Piotr Gruszczyński.
- Wasz sukces jest sukcesem nas wszystkich: miasta Gniezna, powiatu, Wielkopolski i kraju. Samorząd powiatowy stara się pomagać przedsiębiorcom poprzez działalność Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie dofinansowań dla podmiotów rozpoczynających działalność , poprzez szkolenia zawodowe, staże pracy , a także współpracę w zakresie szkolnictwa zawodowego – powiedziała Danuta Winiarska. Życzyła również, by nagrodzone firmy nie odczuły w swojej działalności gospodarczego kryzysu, aby dalej dynamicznie się rozwijały, a rozwój ich wnosił coraz więcej w życie całego powiatu. Przewodnicząca życzyła ponadto wiele satysfakcji i zadowolenia również w życiu osobistym.
Senator Gruszczyński zwrócił natomiast uwagę na potrzebę obniżenia podatków.
Niespodziankę nagrodzonym firmom z gminy Niechanowo sprawił wójt tej gminy, wręczając im listy gratulacyjne.

Dla laureatów oraz gości zagrał zespołu Rajlender, odbył się również spektakl ,,Z rączki do rączki’’ wyreżyserowany przez Tomasza Szymańskiego.


Laureaci konkursu ,,Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009’’


Debiut gospodarczy
tytuł: ”Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymali:
 • Hertom Tomasz Herman,
 • Media Lokalne Karol Soberski,
 • Studio Urody Karoliny Wojtańskiej,
 • Zielona Fabryka Małgorzaty Pełczyńskiej.

Mikro-przedsiębiorstwo
nominacje do tytułu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymali:
 • Firma Szymański,
 • M.B. Ogrody,

natomiast tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymała firma PPH „Tina” W.K.B.J. Michałowscy s.j.

Małe przedsiębiorstwo
nominacje do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymali:
 • Eko – Okna s.c.,
 • Petroestry sp. z.o.o.,
 • PRI „Real – Bud” sp. z.o.o.,
 • Sklep „Prosiak”,

natomiast tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymali:
 • Auto Sanok Stefan Sanok,
 • Firma Tomasz Słomiański,
 • Konstruktor sp. z.o.o., P.H.U.
 • Tadex Tadeusz Miękiszak,
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „Rolmasz” s.j.

Średnie przedsiębiorstwo
nominacje do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymała firma P.H.U.P Poldrób sp. z.o.o.,

natomiast tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymali:
 • Agro – Estetyka Piotr Kowalczyk,
 • Sofex Mirosław Gąsior s.j.

Lider ekologii
tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymali:
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAWA Jan Walczak,
 • Stolarstwo Mikołajczak.

Inwestor nominacje do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymała firma NZOZ „Ambulatorium” s.c.,

natomiast tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007 – 2009” otrzymali:
 • „Anbud” Firma remontowo – budowlana Andrzej Łykowski,
 • Bosch Service Czerniak,
 • „Pod piątką” Ewa Kamyszek,

natomiast firma PPHU International Petrus A.G. Ubachs otrzymała certyfikat jakości.
2009-05-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 22-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20740106

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno