Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przeciwdziałać bezrobociu

W piątek, 24 kwietnia, w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyła się konferencja prasowa na temat podsumowania dotychczasowych efektów przeciwdziałania skutkom bezrobocia w powiecie.

W problematykę zagadnienia wprowadził zebranych wicestarosta Dariusz Pilak. – Te środki są jednymi z najliczniejszych, jakie udało się pozyskać w stosunku do innych Powiatowych Urzędów Pracy w województwie wielkopolskim, w związku z czym potrzebna jest analiza pokazująca, jak program aktywizacji osób bezrobotnych ma być realizowany i na co te pieniądze zostały pozyskane – mówi wicestarosta.W styczniu tego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gnieźnieńskim PUP wyniosła 5468 (11,1 proc.). Dla porównania w województwie wielkopolskim stopa bezrobocia była wówczas na poziomie 7,2 proc., a w skali kraju 10,5 proc. Na koniec marca liczba ta wzrosła do 5758.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Małgorzata Matczak, przedstawiła i scharakteryzowała zadania wykonane w pierwszym kwartale bieżącego roku. W ramach projektów realizowanych w roku 2009 rozdysponowano następująco środki przeznaczone na aktywizację zawodową:

  1. Projekt Algorytm – ponad 4 531 400 zł, objął swym działaniem 1084 osoby.
  2. Projekt PO KL Dz. 6.1.3. „Perspektywa” – 3 528 420 zł, realizowany bez wkładu własnego - 507 osób.
  3. Projekt PO KL Dz. 6.1.2. „Profesjonalna kadra” – 136 000 zł.
  4. Rezerwa Ministra – 1 003 000 zł – 1746 osób.

Są to środki, które przeznaczono na prace interwencyjne, szkolenia, prace społecznie użyteczne, refundacje dla pracodawców, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy, na których zatrudnią osoby bezrobotne. Z tych pieniędzy dotuje się osoby, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą, także młodzi ludzie, absolwenci szkół średnich, będą mieli szansę odbyć staże zawodowe i wziąć udział w szkoleniach. Projekty obejmują także aktywizację grupy ludzi po 45 roku życia.

Kończąc, dyrektor Matczak zaznaczyła, że szczegółowa analiza realizacji projektów zostanie przedstawiona podczas sesji rady 28 maja.

Barbara Plucner2009-04-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21365484

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno