Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Goście z Ukrainy w Gnieźnie

Powiat Gnieźnieński w ramach realizacji zadań własnych aktywnie współpracuje z zagranicznymi partnerami samorządowymi. Ostatnie porozumienie zostało zawarte w październiku 2008 roku z ukraińskim miastem Browary.

Naszym kontaktom z nowym zagranicznym partnerem towarzyszy idea współpracy pomiędzy różnymi organizacjami, środowiskami, grupami zawodowymi, a także nawiązywania zwykłych międzyludzkich więzi i przyjaźni, gdyż to one właśnie tworzą trwały fundament dla kontaktów na szczeblu gminy, powiatu, regionu i kraju. Przedmiotem zawartego ze strona ukraińska porozumienia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji oraz wymiana dzieci i młodzieży. Efektem sfinalizowanego w zeszłym roku porozumienia była wizyta grupy młodych Ukraińców w Gnieźnie. Goście przybyli do naszego miasta 23 kwietnia, a wiec w dniu Imienin Gniezna i niemalże natychmiast poddali sie świątecznej atmosferze.

W piątkowe przedpołudnie młodzież ze Specjalistycznej Szkoły Językowej nr 5 w Browarach uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami władz powiatu - wicestarosta Dariuszem Pilakiem, członkiem Zarządu Powiatu, Wojciechem Krawczykiem oraz dyrektorka Wydziału Inwestycji i Funduszy UE Maria Suplicka. Młodym ludziom zaprezentowano historię Wojciechowego Grodu, wyjaśniono powody uroczystości w mieście, zachęcono do uczestnictwa w wybranych imprezach, zwłaszcza, że część uczniów włada językiem polskim bądź z powodu rodowodu, bądź nauki języka polskiego jako efektu świadomego wyboru. Młodzi ludzie na zakończenie pobytu w Starostwie Powiatowym otrzymali drobne upominki.

Program czterodniowego pobytu ukraińskiej delegacji młodzieży i jej opiekunki – wicedyrektorki szkoły - Ludmily Dumienko, w naszym mieście i regionie jest niezwykle napięty. Oprócz zwiedzania Wzgórza Katedralnego i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gości czeka wyprawa do Poznania oraz odwiedziny w kompleksach pałacowych w Lubostroniu, Kórniku i Rogalinie. Trasa prawdziwie studyjna. Nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z polska młodzieżą ma służyć spotkanie zorganizowane w I LO w Gnieźnie oraz w Kolegium Europejskim. Wprawdzie średnia wieku ukraińskiej delegacji nie przekracza 15 lat, ale by podyskutować o przyszłości ze starszymi kolegami, na pewno nie jest za wcześnie, zwłaszcza, ze kilkoro młodych gości podzieliło sie swymi planami na przyszłość. Pragną studiować w Polsce, myślą nawet o gnieźnieńskich uczelniach.

Barbara Plucner2009-04-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21392501

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno