Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Cenne pomysły – wysokie dotacje

W roku 2008 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zrealizowało szereg projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, m.in. pochodzących z Unii Europejskiej.


Dokonano termomodernizacji Domu Dziecka w Trzemesznie. Dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 40 %wartości, a z budżetu starostwa 20% całej inwestycji skalkulowanej na kwotę 1 128 000 zł.

Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie dofinansowano niemal w 44% ( 232 000 zł), a monitoring wizyjny w szkołach ponadgimnazjalnych w wysokości niemal 20% (12 209, 24 zł).

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie jako jednostka podległa starostwu powiatowemu zrealizował dwa projekty „PERSPEKTYWA” oraz „PROFESJONALNA KADRA”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie także zaangażowało się w realizację dwóch projektów: „Akord III Budowanie lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne” oraz „ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej - Moje Mieszkanie”, Obydwa projekty zostały dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Bardzo efektywnie wykorzystały szansę pozyskania funduszy z zewnątrz szkoły podlegające administracyjnie starostwu powiatowemu w Gnieźnie.

I Liceum Ogólnokształcące zrealizowało projekt „Chcę – potrafię – wiem – jestem aktywny” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 - projekt „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kłecku im. hm. Zygmunta Imbierowicza zakupił specjalistyczny sprzęt wspomagający proces rewalidacyjno – edukacyjny uczniów, a Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie zrealizował projekt „Dostawa i integracja zestawów zawierających komputery oraz specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dodatkowe przeznaczone do pracy z wychowankiem upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z zaburzoną komunikacja werbalną”, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłecku zrealizowała projekt „Dofinansowanie działalności Punktów Konsultacyjnych w szkołach”, natomiast Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie sfinansował w ten sposób „XVI Konferencję Naukową Historyków Powstania Wielkopolskiego” oraz „IV Międzynarodowe Spotkania Zespołów Folklorystycznych”.

Gratulujemy aktywności, pomysłowości oraz inicjatywy pomysłodawcom i realizatorom wszystkich projektów.

Barbara Plucner


2009-04-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20752917

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno