Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2009 roku

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie również w 2009 roku będzie kontynuować akcję „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. Do akcji włączyły się wszystkie gminy powiatu oraz Urząd Miejski w Gnieźnie

Dofinansowaniu, podobnie jak w roku ubiegłym, w wysokości 80%, będą podlegały koszty związane zarówno z demontażem, jak i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Wnioski, składane do urzędu gminy, właściwego według miejsca położenia nieruchomości, będą mogły złożyć osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności gospodarczej w odniesieniu do obiektów, na których będzie usuwany azbest. Środki na dofinansowanie pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Miejskiego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakładając wkład własny wnioskodawcy na poziomie 20%, środki na realizację całości zadania kształtować się będą na poziomie 600.000 zł. Obecnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie opracował Projekt Regulaminu „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” w 2009 roku, który jest na etapie opiniowania przez gminy i zostanie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Następnie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony i wybrany wykonawca zadania.

W 2008 roku akcja „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Całkowita ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w ubiegłym roku zmniejszyła się o 95,22 Mg tj. 5 290 m2. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku uda się zrealizować wszystkie wnioski, a z terenu naszego powiatu zniknie znacznie więcej płyt azbestowych.

Wnioski we właściwych urzędach gmin i miasta będzie można składać od połowy kwietnia br. Wzór wniosku, regulamin dofinansowania oraz wzory umów dostępne będą na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - www.naszesrodowisko.pl. Akcja usuwania azbestu potrwa do końca listopada br.

Magdalena Musiałowicz2009-04-01
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361900

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno