Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zaproszenie na II Przegląd Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009

Dziekan Wydziału Kulturoznawstwa Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” oraz Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do wzięcia udziału w II Przeglądzie Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009. Odbędzie się on pod honorowym patronatem JM Rektora GWSHM „Milenium” prof. ndzw. dr Lechosława Gawreckiego.

Przegląd adresowany jest do wszystkich tych spośród braci uczniowskiej i studenckiej, którym bliska jest poezja śpiewana. Organizatorzy przeglądu ten gatunek twórczości muzycznej rozumieją bardzo szeroko: od klasycznej piosenki poetyckiej, poprzez piosenkę turystyczną do poezji religijnej. Mile widziane będą teksty własne oraz autorskie kompozycje. II Przegląd Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009 odbędzie się w piątek 27 marca 2009 r. od godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 42. Po części konkursowej przeglądu odbędzie się koncert laureatów z udziałem zaproszonego gościa, a będzie nim Krzysztof Antkowiak. Mamy nadzieję, że wspólne śpiewanie poezji będzie okazją do spotkania i dobrej zabawy dla wszystkich tych, którym bliska jest wokalna twórczość artystyczna.

Laureaci pierwszych trzech miejsc II Przeglądu Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009, oprócz nagród rzeczowych, otrzymają certyfikat uprawniający do podjęcia studiów w GWSHM „Milenium” na kierunku kulturoznawstwo specjalność kultura muzyczna, z bonifikatą czesnego. Kultura muzyczna to nowatorska specjalność, przeznaczona dla wszystkich tych, którzy zechcą rozwijać swe zainteresowania muzyczne. Jej oryginalność polega na łączeniu kształcenia artystycznego z wiedzą teoretyczną, dotyczącą szeroko rozumianej kultury wokalno-muzycznej. Studenci mogą podjąć naukę w ramach dwu specjalizacji: muzyka estradowa oraz chóralistyka. Do podjęcia studiów nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej II stopnia. Absolwenci tej specjalności będą mieli możliwość podjęcia - bez egzaminów wstępnych - studiów uzupełniających magisterskich na Akademii Muzycznej w Poznaniu - jednej z wiodących uczelni artystycznych w kraju. Więcej informacji na temat tej specjalności w załączonym folderze oraz na stronie internetowej uczelni (www.gwshm.edu.pl) .

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem przeglądu. Kartę zgłoszeniową należy przesłać (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia) lub dostarczyć osobiście do dnia 23 marca 2009 r. na adres:

Biuro Organizacyjne
II Przeglądu Piosenki Poetyckiej
GWSHM „Milenium”
ul. Cieszkowskiego 17
62-200 Gniezno

Zgłoszenia można dokonać także pobierając kartę zgłoszeniową ze strony internetowej uczelni (www.gwshm.edu.pl) oraz przesyłając ją na adres e-mailowy: joanna.cieslak@gwshm.edu.pl. W przypadku rejestracji internetowej zaświadczenie o autorstwie piosenki należy dostarczyć osobiście w dniu konkursu. O zakwalifikowaniu do konkursu kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
Osobą odpowiedzialną za udzielanie bliższych informacji jest p. Joanna Cieślak, tel. 061 428 26 27.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Przeglądzie Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009.

Z wyrazami szacunku

dr Klaudiusz Święcicki
Dziekan Wydziału Kulturoznawstwa
GWSHM „Milenium”
mgr Rafał Stańczak
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Gnieźnie
2009-03-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21439788

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno