Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Praca w wydziale komunikacji przebiega prawidłowo

Śledztwo prowadzone przez CBŚ, dotyczące nieprawidłowości przy rejestracji pojazdów jest spadkiem, jakie przejął obecny zarząd powiatu po poprzedniej ekipie rządzącej – staroście Jacku Kowalskim i wicestaroście Telesforze Gościniaku.

Nieprawidłowości te były wynikiem braku odpowiedniego nadzoru nad pracownikami wydziału. Brakuje śladów wewnętrznej kontroli. Nie był prowadzony również nadzór nad drukami ścisłego zarachowania.
Efektem tego są zarzuty, jakie prokuratura postawiła wczoraj pracownikom wydziału komunikacji – dotyczą one czynów popełnionych w latach 2005-2006.

Już od początku obecnej kadencji zarząd powiatu rozpoczął działania, które miały na celu usunąć wszystkie złe praktyki, uniemożliwić pracownikom popełnianie przestępstw i usprawnić obsługę petentów.
Wprowadzone zostały zmiany na stanowisku dyrektora i zastępcy dyrektora wydziału, a następnie zmiany organizacyjne w wydziale. Nowa dyrekcja wprowadziła system kontroli wewnętrznej. Systematycznie sprawdzana jest dokumentacja związana z prowadzonymi czynnościami administracyjnymi, sprawdzane jest między innymi, czy dokumentacja potrzebna do zarejestrowania pojazdu jest kompletna, czy umowa kupna – sprzedaży nie jest sfałszowana (poprzez konsultacje z odpowiednimi urzędami). W trakcie tych kontroli wydział wykrył kilkanaście nieprawidłowości, o czym poinformował prokuraturę, a ta po zbadaniu sprawy, kierowała je do sądu.
Audyt wewnętrzny wykrył również takie kuriozalne sytuacje, jak to, że za te same tablice rejestracyjne płacono dwukrotnie, co naraziło starostwo na straty w wysokości 50 tys. zł.
Dokonane zostały również zmiany personalne wewnątrz wydziału. Po wielu zastrzeżeniach, udokumentowanych w formie upomnień, zwolniona została jedna pracownica wydziału, dwie inne zostały odsunięte od wydawania decyzji administracyjnych i przesunięte do innych wydziałów. Wszystkie z nich zostały wczoraj zatrzymane, co potwierdziło słuszność decyzji zarządu.
Prowadzony jest ponadto nadzór nad drukami ścisłego zarachowania (należą do nich również tablice rejestracyjne). Przeprowadzona jest przede wszystkim ich inwentaryzacja, wyznaczone osoby do nadzoru ich przyjmowania i wydawania.
Wyznaczona jest ponadto osoba odpowiedzialna do przyjmowania pod dniu pracy wszystkich dokumentów, zebranych przez pracowników, co jest już wstępną weryfikacją, czy dokumentacja jest kompletna.
Każdy z pracowników jest wyposażony w półkę w szafie pancernej i tylko on ma do niej dostęp, w związku z tym ponosi odpowiedzialność za przechowywane dokumenty. (Wcześniej wszyscy pracownicy mieli dostęp do wszystkich dokumentów).
Brak kolejek, które przez wiele lat były zmorą wszystkich petentów jest widoczny dla wszystkich. Warto przy tym podkreślić, że nie została zwiększona ilość pracowników, lecz nastąpiły zmiany organizacyjne – więcej stanowisk do obsługi petenta, osobne stanowisko do obsługi podmiotów gospodarczych, system numerkowy, punkt informacyjny. Nie zmniejszyła się także ilość rejestrowanych pojazdów, wręcz przeciwnie. (W roku 2006 zarejestrowano 21 tys. 600 pojazdów, w 2008 ok. 24 tys. 600 samochodów).

W dalszym ciągu zarząd powiatu i dyrekcja wydziału będą czynili wszystko, aby wszystkie czynności prowadzone w wydziale przebiegały zgodnie z prawem i były nastawione na profesjonalną obsługę interesanta.

Ewa Michalak, Rzecznik Prasowy Starostwa


2009-03-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21393877

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno