Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Ułóż fraszkę, wiersz satyryczny, limeryk o PWSZ w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie ul. Ks. Kard. ST. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno organizuje konkurs pt. "Ułóż fraszkę, wiersz satyryczny, limeryk o PWSZ w Gnieźnie"Regulamin
 • Termin nadsyłania prac – 23 marca 2009 r.
 • Ogłoszenie wyników - 26 marca 2009 r.
 • Kategorie konkursu
  1. fraszka
  2. anegdota - wiersz satyryczny
  3. limeryk
 • Cele konkursu:
  Pobudzenie aktywności twórczej studentów gnieźnieńskich uczelni (w konkursie mogą wziąć udział również wykładowcy) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Gnieźnieńskiego.
 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • Ukończenie 15 roku życia.
  • Nadesłanie na adres organizatora maszynopisu/wydruku nigdzie nie publikowanych prac w jednej, dwóch lub trzech kategoriach w 2 egzemplarzach.
  • Każdą stronę tekstu należy oznaczyć pseudonimem autora; ten sam pseudonim powinien występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail,
  • Należy też załączyć oświadczenie podpisane przez uczestnika konkursu, w którym uczestnik konkursu stwierdza, że jest autorem fraszki, anegdoty i limeryku.
   (Oświadczam, że jestem autorem/ką przesłanych na konkurs prac: (proszę wymienić tytuły) i przysługują mi niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do korzystania i rozporządzania w/w wierszami. Miejsce, data, czytelny podpis).
  • Tematyka prac musi być związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie (tematy mogą być związane z kierunkami studiów informatyką, ochroną środowiska, zarządzaniem i inżynierią produkcji, transportem, ze studiami technicznymi, inżynierami bądź życiem studenckim)
  • Prace niespełniające wymogów regulaminu i nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez jury.
  • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
  • Dla laureatów przewidziane są nagrody.
  • Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego wypłacania honorarium. Organizator zastrzega sobie do wykorzystania prac konkursowych do celów promocyjnych PWSZ w Gnieźnie.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pwsz-gniezno.edu.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie.
  • Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród-wieczór poetycki.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Organizator.
 • Informacji udzielają: Kamilla Kierzkowska, Anna Cieślińska - Rektorat PWSZ w Gnieźnie, tel. 061 424-29-42

  Uwaga. W miarę możliwości oprócz wydruków prosimy o przesyłanie prac w formie elektronicznej (płyta CD lub dyskietka).


2009-03-03
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21467896

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno