Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Korzyści płynące z wód geotermalnych

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie odbyła się w miniony piątek konferencja pn. „Energia zasobów odnawialnych fundamentem suwerenności i zamożności Polski”. Organizatorami spotkania był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Urząd Gminy Gniezno.Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych samorządowców, przedstawicieli świata nauki, a także młodzieży szkolnej i studentów. Przybyli także goście spoza powiatu gnieźnieńskiego, chcąc bliżej przyjrzeć się tematyce sympozjum. Wszystkich licznie zgromadzonych słuchaczy powitał starosta Krzysztof Ostrowski, wprowadzając zebranych w tematykę konferencji.
– Stopień zanieczyszczenia środowiska spowodował, że konieczne stało się poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, odnawialnych źródeł. A przemawiają za tym redukcja dwutlenku węgla, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby. W obecnych czasach surowce energetyczne stały się bronią strategiczną na świecie. Obserwujemy w środkach masowego przekazu, że są elementy szantażu, nacisku względem państw. Toteż trzeba o tej polityce energetycznej inaczej mówić – podkreślił starosta.
– Powiat gnieźnieński organizował już cykl konferencji, poświęconych odnawialnym źródłom energii. Dzisiaj tematem wiodącym będą wody geotermalne. Od tego by ta energia odnawialna w Polsce była wykorzystana już nie uciekniemy, bo są prawne wymogi Unii Europejskiej, nakazujące wprowadzenie odnawialnych źródeł. Myślę, ze nastąpi to w niedalekiej przyszłości. Niemniej jednak od nas, od wsparcia samorządów, zależy jak ta energia będzie wykorzystywana. Zależy to także od kapitału, jaki zgromadzimy. Ale nie myślę tu tylko o kapitale pieniężnym, ale także o kapitale intelektualnym. Ważna jest także polityka informacyjna, podkreślająca wagę tego problemu i z tego powodu mamy dzisiaj tę konferencję – dodał.

Do udziału w konferencji zaproszono uznanych specjalistów naukowych. Tematyka konferencji obejmowała obecny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, także pod kontem wymogów Unii Europejskiej. Omówione zostały możliwości wykorzystania tych źródeł, a także ekonomiczne korzyści płynące z eksploatacji zasobów naturalnych, poprzez bezpieczeństwo energetyczne kraju i obniżenie kosztów produkcji. Porównano wytwarzanie konwencjonalnej i alternatywnej energii oraz wpływy, jakie wywierają one na środowisko. Najważniejszym punktem były zasoby geotermalne Polski ze szczególnym uwzględnieniem ich bogactwa w północno-wschodniej Wielkopolsce, w tym w powiecie gnieźnieńskim. Podkreślano, jak ważne są własne zasoby energetyczne dla suwerenności państwa. Konieczna jest strategia długofalowego rozwoju energetyki, właśnie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. A wody geotermalne są czystym ekologicznie źródłem energii, z którego można pozyskać również energię elektryczną i mogą okazać się przyszłościową inwestycją dla powiatu gnieźnieńskiego.

Kinga Świtalska


2009-02-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21411032

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno