Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Oświadczenie Powiatowej Rady Zatrudnienia W Gnieźnie

Na tzw. czarnej liście gnieźnieńskiego Prawa i Sprawiedliwości znalazła się m.in. Małgorzata Matczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.

Rzekomą intencją sporządzającego „Analizę jakości współpracy z organami administracji publicznej w odniesieniu do potrzeb lokalnej społeczności na szczeblu powiatu - okręg 37 gnieźnieńsko-koniński - Powiat gnieźnieński" (tak brzmi pełnia nazwa owej czarnej listy) była ocena pracy poszczególnych osób. Przy haśle 4. Urząd Pracy napisano - "Powiatowy Urząd Pracy - Dyrektor Małgorzata Matczak powołana na stanowisko przez Starostę Gnieźnieńskie go po akceptacji przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Związana z organizacją Ziemia Gnieźnieńska. Bardzo niska skuteczność działania urzędu".

Gdyby skomentować tę opinię to nasuwa się tylko jedno skojarzenie - niechlujność! Małgorzata Matczak została wyłoniona na to stanowisko w drodze konkursu. Dotychczas pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Urzędem przez kilka lat kierowała Hanna Adamczak, która obecnie pełni obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Natomiast Małgorzata Matczak otrzymała nominację z rąk starosty gnieźnieńskiego na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w lipcu 2007 roku. Cytowana "Analiza... " została sporządzona dokładnie 23 sierpnia 2007 roku. Nietrudno wyliczyć, że oceniana dyrektor sprawowała swoją funkcję może więcej niż miesiąc. Pracownik zatrudniany na okres próbny, który za czasów wtedy obowiązujących przepisów o pracownikach samorządowych wynosił trzy miesiące i dopiero wtedy zapadała decyzja czy się nadaje czy nie. Postawa eksperta Prawa i Sprawiedliwości była jednak bezwzględna. Już po niecałych dwóch miesiącach było wiadomo, że w Powiatowym Urzędzie Pracy źle się dzieje, a nawet gołym okiem widział "bardzo niską skuteczność działania". Gdyby odnieść się do zarzutu, że M. Matczak została powołana na stanowisko dyrektorskie przez starostę gnieźnieńskiego to odpowiedź nasuwa się sama - taka procedura obowiązuje zgodnie z przepisami i wszędzie w Polsce. Poza tym z informacji jakie posiadamy nie wynika wcale, że obecna dyrektor jest członkiem Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska.

Podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 3 lutego 2009 r. Małgorzata Matczak złożyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w roku ubiegłym. Urząd jak nigdy dotąd dysponował kwotą 12.275.293,10 zł na aktywizację zawodową, z czego 63 proc. środków pochodziło z tytułu pozyskanych kwot przez urząd w ramach projektów finansowanych m.in. ze środków unijnych. Dwukrotnie, czyli 29 kwietnia i 30 września PUP zorganizował Targi Pracy szczególnie wysoko oceniane przez potencjalnych pracodawców. Na szczególną uwagę zasługują bezpłatne szkolenia dla pracodawców organizowane wspólnie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dla polepszenia jakości swoich usług urząd oferuje dostęp do szeroko pojętej informacji poprzez trzy infokioski i ekran multimedialny. W roku 2008 udało się także pozyskać środki unijne na wynagrodzenia oraz szkolenia dla pracowników w ramach projektu "Profesjonalna kadra".

Na pewno po takim okresie można wystawić oceną za działanie. Zdaniem Powiatowej Rady Zatrudnienia kwalifikacje i osiągnięcia dyrektor Małgorzaty Matczak są bez zarzutu i należy je sytuować na najwyższym poziomie. Należy mieć nadzieję, że wystawiający ocenę 23 sierpnia 2007 r. uczynił to zbyt pochopnie i dzisiaj by się pod takim dokumentem nie podpisał. Szkoda, że ten dokument ujrzał światło dzienne, bo zbyt wielu osobom uczynił krzywdę.

Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia
Wojciech Krawczyk2009-02-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21369787

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno