Powiatowa Rada Zatrudnienia rozpoczęła pracę

3 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej przez starostę Krzysztofa Ostrowskiego, Powiatowej Rady Zatrudnienia. Głównymi obszarami działań Powiatowej Rady Zatrudnienia będzie sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz stopa bezrobocia w powiecie gnieźnieńskim.Na pierwszym spotkaniu zostały omówione kwestie wydatkowania środków będących do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz zadań zrealizowanych przez urząd w 2008 roku. Członkowie rady zapoznali się również z propozycją utworzenia przez Zespół Szkół Ekonomiczno–Odzieżowych w Gnieźnie nowego kierunku kształcenia - technik spedytor.

Powiatową Radę Zatrudnienia tworzą:Marcin Puk