Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

X Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 2 października 2003 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się X sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Uchwalenie deklaracji Rady Powiatu w sprawie nadania Ojcu Świętemu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Gniezna”.
 8. Działalność Specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.
 9. Sytuacja ekonomiczna służby zdrowia po likwidacji Kas Chorych.
 10. Ocena dostępności świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej
 11. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną
 12. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zmiany uchwały nr XLVI/277/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 32303 (Murowana Goślina)-gr. pow. – Karczewo
  2. przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasta Gniezno
  3. przekazania Gminie Miasto Gniezno zadania polegającego na monitorowaniu wybranych obszarów miasta Gniezna oraz zainstalowania systemu monitorowania z wyposażeniem stanowiska monitorowania.
  4. kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie wraz ze zmianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym GZ-35 i modernizacją systemu ogrzewania, ułożenia 80 m2 kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. (ul. Powstańców Wielkopolskich).
  5. modernizacji kotłowni poprzez zastąpienie paliwa stałego – biopaliwem, ociepleniem rurociągów oraz pełną modernizacją budynku szkolnego w Witkowie
  6. zmiany uchwały nr III/22/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie stawek dotacji do gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie
  7. przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  8. zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego
  9. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003r
 13. Informacja o skupie okopowych
 14. Interpelacje i zapytania Radnych,
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 16. Wolne głosy i informacje,
 17. Zakończenie sesji.


2003-09-30
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20752914

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno