Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konkurs z wiedzy o ruchu drogowym

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gnieźnieńskiego do wzięcia udziału w konkursie wiedzy z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym – pod nazwą RUSZAJ Z GŁOWĄ.


Regulamin konkursu
„RUSZAJ Z GŁOWĄ”

 1. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie wspólnie z Wydziałem Oświaty, Kulturyi Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców:
  • działającym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20;
  • działającym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Cieszkowskiego 17;
  • OSK Kowalczyk Artur, Gniezno, ul. Lecha 11;
  • „Polmozbyt”, Dariusz Ciesielski, Gniezno;
  • Polski Związek Motorowy Jerzy Modrzejewski, Gniezno, ul. Lecha 10;
  • OSK Andrzej Kwapich, Witkowo, ul. Sosnowa 11;
  • OSK Stefan Bobrowski, ul. Wyszyńskiego 26, 62-200 Gniezno;
  • LOK Witkowo Flieger Henryk, ul. Żwirki i Wigury 3;
  • Nauka jazdy Nowak Michał Trzemeszno;
  • OSK Klawiter Jan, Gniezno, ul. Libelta 10
  • oraz CopyPoint Drukarnia internetowa, Gniezno, ul. św. Wawrzynca 29.
  • organizują powiatowy konkurs wiedzy z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym – pod nazwą RUSZAJ Z GŁOWĄ. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie wspólnie z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców:
  • działającym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20;
  • działającym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Cieszkowskiego 17;
  • OSK Kowalczyk Artur, Gniezno, ul. Lecha 11;
  • „Polmozbyt”, Dariusz Ciesielski, Gniezno;
  • Polski Związek Motorowy Jerzy Modrzejewski, Gniezno, ul. Lecha 10;
  • OSK Andrzej Kwapich, Witkowo, ul. Sosnowa 11;
  • OSK Stefan Bobrowski, ul. Wyszyńskiego 26, 62-200 Gniezno;
  • LOK Witkowo Flieger Henryk, ul. Żwirki i Wigury 3;
  • Nauka jazdy Nowak Michał Trzemeszno;
  • OSK Klawiter Jan, Gniezno, ul. Libelta 10
  • oraz CopyPoint Drukarnia internetowa, Gniezno, ul. św. Wawrzynca 29.
  • organizują powiatowy konkurs wiedzy z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym – pod nazwą RUSZAJ Z GŁOWĄ.
 2. Konkurs dotyczy zagadnień związanych z przepisami ruchu drogowego.
 3. Celem głównym konkursu jest wyłonienie spośród uczestników, osób z najlepszą znajomością przepisów prawa o ruchu drogowym, które to osoby zostaną nagrodzone bezpłatnymi kursami na prawo jazdy kategorii B lub 50% dofinansowaniem do kursu na prawo jazdy kategorii B, ufundowanymi przez Ośrodki Szkolenia Kierowców.
 4. Celem konkursu jest także:
  • propagowanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym, wiedzy z zakresu motoryzacji, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego,
  • podnoszenie świadomości w zakresie trzeźwego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 5. Ilość nagród w postaci bezpłatnych kursów na prawo jazdy oraz 50% dofinansowania do kursów, zostanie ogłoszona w dniu finału konkursu. W dniu tym zostaną ponadto ogłoszone nagrody dodatkowe.
 6. Praw wynikających ze zdobycia nagrody głównej konkursu tj. bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B lub 50% dofinansowania nie można przenieść na rzecz osób trzecich.
 7. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gnieźnieńskiego , którzy w roku kalendarzowym 2009 ukończą 18 rok życia lub są już pełnoletni.
 8. Osoby, które aktualnie są uczestnikami kursu na prawo jazdy kategorii B, nie mogą brać udziału w Konkursie.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B.
 10. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu, składającego się z 18 pytań z możliwością wielokrotnego wyboru. Test konkursowy zostanie opracowany przez Policję i instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu podczas eliminacji i finału to maksymalnie 25 minut.
 11. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  • eliminacje szkolne: 12 lutego 2009 r. o godz. 9:00,
  • finał: 20 marca 2009 r. o godz. 10:00 – w Młodzieżowym Domu Kultury mieszczącym się przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie,
  • Wręczenie nagród planowane jest na godzinę 12:00.
  • Na etapie eliminacji szkolnych, w konkursie może brać udział maksymalnie 60 uczniów. Zasady wyboru ustalają dyrektorzy placówek. Eliminacje zostaną przeprowadzone przez wyznaczonych pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców.
 12. Z każdej szkoły do finału zostaną zakwalifikowani trzej najlepsi uczestnicy eliminacji. Jeżeli jednak do etapu szkolnego przystąpi więcej niż 30 osób, to dodatkowo na każdą kolejną rozpoczętą dziesiątkę uczestników przypada jedno dodatkowe miejsce w finale.
 13. O zwycięstwie w poszczególnych etapach konkursu decyduje poprawność rozwiązania testu. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku uczestników, decyduje kolejność oddania testu.
 14. Poprawność rozwiązania testów zostanie oceniona przez komisję w składzie:
  • funkcjonariusze Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie,
  • przedstawiciele Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
  • przedstawiciele fundatorów nagród głównych.
 15. Wszelkie spory w sposób ostateczny rozstrzyga komisja konkursowa.
 16. Przedstawiciele szkół do dnia 30 stycznia 2009r. proszeni są o poinformowanie podinspektora Macieja Walery pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie o ilości osób chętnych do udziału w konkursie. Telefon kontaktowy 061 424-07-50 lub e-mail: oswiata3@powiat-gniezno.pl
 17. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną przetworzone na potrzeby jego przeprowadzenia .
 18. Przystąpienie do konkursu RUSZAJ Z GŁOWĄ jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
  Zakres materiału:
 • ustawa o ruchu drogowym i obowiązujący Kodeks Drogowy
 • zagadnienia dotyczące I pomocy przedlekarskiej
 • zagadnienia związane z techniką kierowania pojazdem


Zgarnij bezpłatne prawo jazdy i jedź z głową


Maciej Walery2009-01-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429738

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno