Rada zatrudnienia nowej kadencji

W ubiegłym tygodniu odbyło się powołanie Powiatowej Rady Zatrudnienia na nową kadencję. W jej skład wchodzą przedstawiciele rad samorządowych, organizacji i stowarzyszeń.

Powiatowa Rada Zatrudnienia działa na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jej członków, na czteroletnią kadencję, powołuje starosta.

Rada jest organem doradczym, głównie w zakresie dysponowania środkami z Funduszu Pracy oraz kierunków kształcenia.

Starosta Krzysztof Ostrowski wręczył pisma z decyzją o nominacji na członka rady, życząc owocnej pracy.

Ewa Michalak