Nowe etaty w oświacie

Z inicjatywy Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego z dniem 1 września 2003 r. zostały wprowadzone limity godzin nadliczbowych w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu. Dzięki takiemu ograniczeniu udało się pozyskać kilkadziesiąt nowych miejsc pracy we wszystkich jednostkach oświatowych.

Spośród 111 nowozatrudnionych nauczycieli, 60 osób podjęło pracę w pełnym wymiarze godzin, 11 osób na min. ½ etatu a pozostałe 40 osób zostało zatrudnionych jako nauczyciele dochodzący (na kilka godzin).

Takie działanie Zarządu Powiatu miało na celu umożliwienie otrzymania pracy przez osoby bezrobotne, szczególnie przez osoby młode - absolwentów szkół wyższych. Ponadto zatrudnienie nowych nauczycieli miało również wpłynąć na uniknięcie lawinowych przyjęć do pracy w roku 2006 w wyniku odejścia sporej grupy nauczycieli na emeryturę.

Każde nowe miejsce pracy to również walka z wysokim bezrobociem, frustracją i patologiami społecznymi.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska