W powiecie rządzi koalicja SLD - PSL

Od 19 listopada br. nowym Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego jest Jacek Kowalski (SLD), dotychczasowy Wicestarosta Gnieźnieński.Spośród 27 radnych powiatowych 12 jest z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 9 ze Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska, 3 z Porozumienia Samorządowego „Nowe Gniezno, Nowy Powiat”, 2 z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 1 z Obywatelskiej Wspólnoty Samorządowej. Do pięcioosobowego Zarządu Powiatu weszli ponadto: Andrzej Bilski (PSL) – Wicestarosta, Telesfor Gościniak (SLD) - Etatowy Członek Zarządu, Zdzisław Kujawa (SLD) - Nieetatowy Członek Zarządu oraz Bolesław Dziel (PSL) - Nieetatowy Członek Zarządu.