Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Symbioza nauki i praktyki

Osiem osób studiujących w Collegium Europaeum Gnesnense oraz Instytucie Nauk Politycznych UAM, wyłonione spośród 30 chętnych, zdobywało praktyczne umiejętności w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Wczoraj w starostwie podsumowany został projekt praktyk oraz wręczona nagroda za najlepszą pracę licencjacką.


Projekt trwających od stycznia do lipca tego roku praktyk był efektem współpracy uczelni, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz GARG i jak zapowiedział starosta Krzysztof Ostrowski, podobne działania będą realizowane także w przyszłości.

Gniezno jest wzorcowym miejscem, w którym odbywa się symbioza nauki i praktyki – mówił podczas spotkania kończącego projekt prof. A. Mikołajczak , dyrektor naukowy CEG. – Wizjonerstwo starosty, który dostrzegł taką możliwość i dał Państwu szansę realizowania własnych ambicji, zasługuje na szczególne zauważenie. Myślę, że powinniśmy tym się szczycić w całej Polsce, bo nie jest to praktyka codzienna.

Zarówno prezes GARG Jarosław Grobelny, jak i koordynatorka projektu i równocześnie jedna z opiekunek studentów - Joanna Cieślińska bardzo pozytywnie wyrażali się o uczestnikach praktyk, podkreślając ich ogromne zaangażowanie w działania nadobowiązkowe ( praktyki wykraczały poza standardowy program studiów).

Każdy z uczestników objęty został opieką opiekuna, z którym ustalone zostały cele szczegółowe praktyk, zadania, w których praktykant brał udział, a także wiedza, którą chciał zdobyć. Program każdego studenta ustalony został indywidualnie oraz dostosowany do jego zainteresowań i oczekiwań. Odbyli oni od 40 do 200 godzin praktyk. - Praktykanci zostali zaangażowani w przedsięwzięcia realizowane przez GARG, w projekty które wspólnie pisaliśmy – wymieniał Jarosław Grobelny. – Poznawali nie tylko same programy, ale poznawali pisanie projektów w generatorach wniosków i akty prawne z tym związane. Jak dodał również prezes GARG, jednej ze studentek zaproponowany został staż w agencji, po którym prawdopodobnie zostanie zatrudniona.

Wszyscy praktykanci zdobyli również doświadczenie pedagogiczne. Pod kierownictwem koordynatora Programu Praktyk Studenckich przygotowali i przeprowadzili w gnieźnieńskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych autorskie zajęcia warsztatowe o tematyce integracji europejskiej: w zależności od szkoły i wieku uczniów, nauczali m.in. o historii integracji europejskiej, strefie EURO, kulturze państw członkowskich UE, polityce regionalnej, symbolach UE. W czasie prac nad scenariuszami warsztatów, rozszerzyli swoją wiedzę w zakresie integracji europejskiej, poznali zasady przygotowywania warsztatów, wykorzystania metod aktywizujących w pracy w szkole, techniki radzenia sobie z grupą oraz techniki prezentacji. Łącznie odbyło się 18 warsztatów, w dziewięciu różnych tematach.

Podczas spotkania w starostwie, kończącego projekt, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu praktyk oraz opinię wystawioną przez opiekuna. Jednym z elementów projektu był konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską. Najwyżej oceniona została praca Marty Kowalewskiej ,,Rola rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi’’ napisana pod kierunkiem dr. Adama Szymaniaka. Nagrodę – zakupiony ze środków budżetu powiatu laptop, wręczył laureatce starosta Krzysztof Ostrowski.

Ewa Michalak


2008-11-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21467967

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno