Ambasadorzy niepełnosprawnych

W siedzibie Centrum Aktywności Społecznej ,,Largo’’ odbyło się dzisiaj spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Rada została powołana w lipcu tego roku na podstawie zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego. W jej skład weszli: Joanna Jóźwiak (przewodnicząca), Bolesław Ciesielczyk (wiceprzewodniczący), Bogumiła Orzechowska (sekretarz) oraz Teresa Gorczyńska i Krystyna Scholtz.

Do zadań rady będzie należało inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów i wspomaganie różnego rodzaju działań na rzecz tychże osób.

W dzisiejszym spotkaniu, oprócz członków rady uczestniczył również starosta Krzysztof Ostrowski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Pilarczyk i jej zastępca Artur Babik.

Starosta wyraził nadzieję, że członkowie rady będą swego rodzaju ambasadorami niepełnosprawnych i wskazywali władzom powiatu najpotrzebniejsze do zrealizowania zadania.

Ewa Michalak