Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                   W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Starosta powołał Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 4 września Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski wręczył akt powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada składa się z 5 osób, wybranych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Członkowie rady nie będą pobierali wynagrodzenia za swoją pracę.
Rada ma za zadanie: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowania projektów powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, a także opiniowanie uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład rady weszły następujące osoby:

  • Renata Góralczyk – Zielonka – Dyrektor Wydziału Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (jako Przewodnicząca Rady)
  • Eugeniusz Górniak – Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Kulturalnego „PROMYK” w Gnieźnie
  • Bolesław Ciesielczyk – Prezes Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie
  • Aleksander Rodziewicz – Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Gnieźnie
  • Ludwik Rajzel - Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Kulturalnego „PROMYK” w Witkowie

Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych została powołana na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych oraz Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych.

Kadencja rady trwa 4 lata. Co roku spośród członków Rady wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, którzy tworzą prezydium powiatowej rady. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Starosta Jacek Kowalski wręczając akt powołania członkom rady stwierdził, że liczy na owocną współpracę i na wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Gnieźnieńskim.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

2003-09-04

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 17-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20664093

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno