Quo vadis

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaprasza do udziału w projekcie pn. „Quo vadis? – Dokąd idziesz? Budowanie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski”W biurach Centrum PISOP w Lesznie i Poznaniu prowadzone są Punkty Informacyjne dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski. W ich ramach organizacje mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie:  1. Planowania strategicznego
  2. Tworzenia projektu
  3. Źródła finansowania działalności
  4. Prawo dla organizacji pozarządowych
  5. Księgowość organizacji pozarządowych

Dodatkowo organizowane są spotkania doradcze w Lesznie i w Poznaniu w następujących terminach i obejmujące takie tematy jak:

Szczegółowe informacje o spotkaniach dostępne są na stronie internetowej www.pisop.org.pl


Danuta Kryszak


Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich PISOP
64 – 100 Leszno
Ul. Pl. J. Metziga 26/6
Tel. /Fax 065 – 520 78 86

61 – 815 Poznań
Ul Ratajczaka 26/6/96
Tel./ Fax 061 – 851 91 34