IX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 28 sierpnia 2003 r. o godz. 12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbyła się IX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2003 roku:
  1. przedstawienie Sprawozdania – referuje Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska-Radom
  2. dyskusja,
  3. odczytanie opinii poszczególnych Komisji do złożonego Sprawozdania
  4. głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zmiany Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  2. powołania Powiatowej Rady Sportu,
  3. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. zlecenia przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych,
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 11. Wolne głosy i informacje,
 12. Zakończenie sesji.