Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza na Światowe Dni Innowacji organizowane w dniach 8 – 12 września 2008 roku.


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej Światowym Dniom Innowacji.

Organizowane w dniach 8 – 12 września 2008 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Światowe Dni Innowacji stanowią kontynuację Wielkopolskiego Tygodnia Innowacji. Wydarzenie zorganizowane po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku spotkało się z dużym zainteresowaniem i okazało się sukcesem organizacyjnym.

Światowe Dni Innowacji mają na celu promowanie innowacyjnych działań podejmowanych w krajach i regionach Unii Europejskiej oraz budowanie kultury innowacji w społeczeństwach. Program obejmuje konferencje, dyskusje, warsztaty i wystawy. Omówione zostaną m.in. możliwości wpływania na konkurencyjność regionu poprzez politykę regionalną, obejmującą rozwój gospodarki i sektora kreatywnego, jakim jest design (wzornictwo) czy nowoczesna inżynieria finansowa. Ponadto poruszona zostanie kwestia tworzenia klastrów, skupiających różne podmioty życia gospodarczego wokół określonych branż gospodarki i ich wpływu na rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej regionów.

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia została rozszerzona na kraje i regiony niebędące członkami Unii Europejskiej, stąd też udział gości m. in. z Indii, Rosji, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych. Udział w imprezie zapowiedzieli także przedstawiciele z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Holandii czy Danii.

Tematem przewodnim Światowych Dni Innowacji jest Strategia Lizbońska, czyli Rozwój i Konkurencyjność. Taki właśnie tytuł nosi konferencja inaugurująca to wydarzenie w dniu 8 września. Tego samego dnia odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy Design = Innowacja. W dniach 9 -14 września, w godzinach 12.00-20.00 wystawa będzie otwarta dla publiczności. Wstęp na nią będzie bezpłatny.

Wtorek, 9 września to dzień poświęcony instrumentom finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także problemowi finansowania innowacyjnych i często ryzykownych projektów. Poruszona zostanie również kwestia możliwości wspierania MSP przez sektor publiczny na różnych poziomach.

W środę, 10 września, odbędą się konferencje w Poznaniu i Chodzieży. W Poznaniu tematem sympozjum będą instrumenty finansowe JESSICA i JEREMIE. Z kolei budowa sieci współpracy na rzecz rozwoju turystyki oraz korzyści, jakie mogą z nich osiągać zaangażowane strony, to temat konferencji w Chodzieży.

Czwartek, 11 września, poświęcony jest międzynarodowej konferencji zatytułowanej DESIGN=INNOWACJA, która postara się dowieść, że inwestowanie w design, czyli wzornictwo, to wzrost jakości produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa oraz najszybsza droga do poprawy pozycji konkurencyjnej firm.

Światowe Dni Innowacji zakończą się są warsztatami dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania designem. Również w piątek 12 września Urząd Marszałkowski organizuje „Drzwi Otwarte” w innowacyjnych firmach Wielkopolski. Wydarzenie skierowane jest do uczniów i studentów kierunków technicznych.

Program Światowych Dni Innowacji jest do pobrania na stronie: www.umww.pl

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21381067

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno